1991 y?l?ndan bu yana hizmet veren ve 40 milyondan fazla kullan?c?ya sahip AVG firmas?n?n antivirüs yaz?l?m?n?n paras?z sürümüne son verilece?i aç?kland?.

Konunun Devamı İçin Tıklayın