Sabit telefon taşınabilirliği başladı

Şehir içi sabit telefon hizmetlerinin rekabete açılması ve sabit telefonlarda numara taşınabilirliği uygulaması bugün başladı

AA

Coğrafi alan kodlu numaralar için numara taşınabilirliği aynı il içinde
yapılabilecek. İl sınırlaması olmaksızın konumdan bağımsız bir numara isteyen
aboneye "850" alan kodundan numara tahsis edilecek ve bu aboneler numaralarını
il sınırı olmaksızın istediği yere taşıyabilecek.

Şehir içi telefon hizmetlerinin 11 Mayısta rekabete açılmasının ardından
sabit telefon hizmetleri işletmecilerine 3 aylık geçiş süresi verilmişti. Bu
sürenin dolmasıyla şehir içi sabit telefon hizmetleri ile sabit telefonlarda
numara taşınabilirliği bugün itibariyle başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, aboneler sabit telefonlarda numara
taşınabilirliği kapsamında numaralarını değiştirmeden işletmeciyi
değiştirebilecekler. Coğrafi alan kodlu numaralar için numara taşıma uygulaması
aynı il içinde gerçekleşecek. Örneğin, Ankara'da "0 312" alan kodlu bir abone,
yine Ankara'da olacak şekilde başka bir işletmeciye numarası ile geçebilecek.

İl sınırlaması olmaksızın konumdan bağımsız bir numara isteyen aboneye
ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) belirlediği ve işletmecilere
tahsis ettiği "850" alan kodundan numara tahsisi mümkün olacak ve abone bu
numarasıyla il sınırı olmaksızın istediği yerde hizmet veren bir işletmeciden
hizmet alma alabilecek.

-NUMARA 6 GÜNDE TAŞINACAK-

Sabit telefon hizmeti alan aboneler, numara taşıma için istediği
işletmeciye başvuracak. Numara taşıma hizmetinden bireysel abonelerin yanı sıra
kurumsal aboneler de faydalanabilecek. Taşıma işlemi için başvuruyu sadece hat
sahibi veya vekalet ile yetki verdiği kişi yapabilecek.

Numara taşınabilirliği işlemi şu şekilde gerçekleşecek:
"Abone, geçmek istediği işletmecinin abonelik merkezine geçerli bir
kimlik belgesi ve TC Kimlik Numarası ile başvuracak; taşıma talep formu doldurup
abonelik sözleşmesi imzalayacak. Bu sözleşme taşıma işlemi bitip yeni işletmecide
hizmet almaya başlayacağı günden itibaren geçerli olacak.

Yeni işletmecinin aboneye ulaşan bir hattı varsa işlem en fazla 6 gün
sonra aktif olacak. Abone, o güne kadar mevcut işletmecisinden hizmet almaya
devam edecek. Eğer Türk Telekom'un hattı kullanılarak taşıma gerçekleşecek ise bu
süre en fazla 7 iş günü olacak. Mevcut işletmeci taşıma için onay verdikten
sonra, yeni işletmeci aboneye hangi gün ve saat aralığında taşıma işleminin
yapılacağı bilgisini SMS veya telefonla bildirecek.

Numara taşıma işlemi abonenin tercih ettiği saat aralığında yapılacak ve
haberleşme kesintisi ortalama 15 dakika sürecek. Örneğin, gece nöbeti olan bir
doktorun iletişim kesintisi gündüz saatinde veya gündüz çalışan bir memurun
iletişim kesintisi gece saatlerinde olabilecek."
Numara taşıma başvurusu sırasında bireysel aboneler, TC Kimlik Numarası,
adı ve soyadı, baba adı, doğum yılı, varsa önceki adı ve soyadı bilgilerini;
kurumsal aboneler ise vergi numarası ve ticari unvanını işletmeciye verecek.

-ABONE BORCU RET NEDENİ OLMAYACAK-

Numara taşıma talepleri sadece şu durumlarda reddedilebilecek:
"-Numaranın başka bir aboneye ait olması,
-Abonenin mevcut işletmecisinde numarasının değiştirilmesi talebinin
bulunması,
-Abonenin kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olması,
-Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış ve devam eden
taşıma işleminin bulunması,
-Taşınması istenen numaraya ait devir veya iptal talebinin bulunması,
-Abonenin numara sahibi işletmeci ile yapmış olduğu ilk sözleşme
tarihinden itibaren 90 gün geçmemiş olması."
Abonenin borcunun bulunması ret nedeni olmayacak. Numara taşıma için
aboneden sadece alıcı işletmeci ücret alabilecek. Yeni işletmeci isterse taşıma
ücreti uygulamayacak. Taşıma işleminin ücrete tabi olması halinde, bu "abonenin
bu hizmetten yararlanmasını engellemeyecek" nitelikte olacak; BTK gerek görmesi
halinde bu ücrete ilişkin düzenleme yapabilecek.

Numarası taşıyan bir abone arandığında, çağrının başlatıldığı işletmeci
tarafından, cep telefonlarındaki numara taşıma uygulamasında olduğu gibi uyarı
yapılacak.