Sadece 5 yıl sonra yılda 500 milyar saat televizyon izliyor olacağız. Sorumlu ise gittikçe hızlanan genişbant internet bağlantısı.

090925 IPTVgelecekwidec - Hayatımız televizyon olacak

SAN FRANSISCO - İnternet erişim hızının katlanarak artması televizyon izleme seanslarını hızla internete taşıyor. Intel araştırmasına göre 2015 yılına gelindiğinde, izlediğimiz televizyon ve video içeriğinin yarısından fazlasına internet yoluyla ulaşacağız.
Araştırmada ayrıca televizyon/video izlenebilen cihaz sayısının 2015 yılında 12 milyarı bulacağı, bu cihazlarla yılda 500 milyar saat video görüntü izleneceği belirtildi.
Intel firmasınca açıklanan rakamlara göre 2013 yılına gelindiğinde internet üzerinden aktarılan bilginin yüzde 90’ını video-televizyon yayınları oluşturacak. Tüm dünyada izlenen tv/video aktarımının da yüzde 60’ı internet üzerinden gerçekleşecek.