İnsanoğlunun başka maddeleri altına dönüştürme hayali hiç gerçek olamadı ama bu uğurda yağılan araştırmaların bilime çok şey kazandırdığı bir gerçek. Altın peşindeki simyacılar şimdi de nanoteknolojiye el attılar. iddia bilime aykırı değil..

Kullanılmış elektronik parçalardan, hatta deniz suyundan az miktarlarda da olsa altın elde etmek, ilk başta simyacılık gibi gerçeklerle bağdaşmayan bir uğraş olarak görünmekle birlikte, bu projeyi nanoteknoloji yardımıyla hayata geçirmenim mümkün olduğu ileri sürüldü.

Japonya'da Kyoto Üniversitesi'nden Hideki Koyanaka ve meslektaşları, altın elde etmek için ramsdellite denilen manganez dioksit kristalleri içeren nano parçacıklardan yararlandığı belirtiliyor. Bu parçacıklar hidroklorik asit içine konulduğu zaman altın iyonlarını emdiği ve yüzeyde daha büyük parçacıklar halinde toplandığı fark edildi.

Bu iri parçacıkları daha sonra kolayca toplayan bilim adamları, uygulanması son derece kolay olan bu yöntem ile altın elde etmeyi başardıklarını açıkladılar