İntel tarafından Türkiye'nin e-dönüşüm sürecinde bulunduğu noktayı ortaya koymak adına yaptırılan 'Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 28 il, 55 ilçe merkezi ve 113 mahallede A, B, C ve D sosyo-ekonomik statü gruplarından bin 134 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Araştırmada çeşitli etkinlikleri ne sıklıkta gerçekleştirdikleri sorulan kullanıcıların yüzde 40'ı 'müzik dinlediğini, indirdiğini, satın aldığını' belirtirken, ikinci sırada 'e-posta okumak ve göndermek', üçüncü sırada 'web sitelerinde dolaşmak', dördüncü sırada ise 'chat yapmak' yer alıyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu söz konusu değerlerin önemli bir soruna işaret ettiğine dikkat çeken Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem “Bu veriler, ülkemizde kadınla erkek arasında bilgisayar kullanımı konusundaki erişim olanakları ve farkındalık sorununu ortaya koymak açısından son derece önemli. Çıkan yüzdeler, özellikle kadınların bilgisayar okuryazarlığı ve bilişimin diğer unsurlarından sağlayabilecekleri faydalar konusunda hem bilinçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi hem de imkanların oluşturulması doğrultusundaki ihtiyacı ortaya koyuyor. Bu sonuçlar da bize Intel olarak 2005’ten beri sürdüğümüz 'Kadın ve Bilişim Platformu' projemizle ne kadar doğru bir alana odaklandığımızı gösteriyor" dedi.

Kadın-erkek uçurumu kapatılmalı
Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması'nı sosyolojik açıdan değerlendiren Prof. Dr. Nilüfer Narlı, bilgisayar kullanımına ve algılara ilişkin verilere duyulan ihtiyacın giderek arttığını ve Intel'in araştırmasının bu yönüyle önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti. Narlı "Bu araştırma verilerinin de ortaya koyduğu gibi kadınlar, 30 yaş üstündekiler ve düşük sosyo-ekonomik statü grubundakiler bilgisayara ve internete erişimde ve kullanımda dezavantajlı konumda. Özellikle Güneydoğu ve Karadeniz illerindeki genç kızlara bilgisayar eğitimin ulaştırılması için gerekli çabalar, kalkınma ve sosyal cinsiyet uçurumun kapatılması için özel önem arz ediyor" yorumunda bulundu. Narlı ayrıca, bilgisayar/internet okuryazarlığı eğitimi konusunda kamu, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini, yerel yönetimler ve üniversitelerin bu ortaklığın temel direkleri olduğunu belirtti.

'G20'deyiz ama onlardan geriyiz'
Araştırma sonuçlarını ekonomik açıdan yorumlayan Prof. Dr. Kerem Alkin ise Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında olması gereken noktadan çok daha geride kaldığını, bu durumun değişmesi için demir-çelik ve tekstil gibi sektörlerden daha teknolojik ve yüksek katma değerli alanlara yönelmek gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin artık bir saniye gecikmeye dahi tahammülü olmadığını dile getiren Alkin "Bu atılımı bir an önce yapmazsak dahil olmaktan gurur duyduğumuz G20 ülkelerinden biri olarak kalmamız imkansız hale gelecektir" dedi.

İnternete daha çok erkekler giriyor

Araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçlardan bazıları:
� Araştırma kentlerde yaşayan alt-orta ve üst sosyo-ekonomik sınıfa mensup 16 yaş üzeri nüfusu temsil ediyor.

� Son bir ayda bilgisayar kullanma oranı erkekler arasında yüzde 85 iken, kadınlar arasında yüzde 58'de kalıyor.

� İnternetin ne olduğunu hiç duymayan yüzde 0.5'lik bir kesim var.

� Bugüne kadar hiç internet kullanmayanların oranı yüzde 19.

� Kadınların üçte biri hiç internet kullanmadığını ifade ediyor. Erklerde ise bu oran sadece yüzde 10.

� Annenin bilgisayar kullandığı hanelerin oranı yüzde 18.

� Bilgisayar kullanıcılarının amaçları arasında ilk sıralarda müzik dinlemek-kaydetmek-satın almak ve e-posta okumak yer alıyor.

� Bilgisayar kullanmayanlar ise ‘kullanıyor olsalardı’ fotoğraf kaydetmek, müzik dinlemek-kaydetmek-satın almak ve eğitim/öğretim amaçlı kullanmak istediklerini belirtiyorlar.

� Kullanıcıların yüzde 78'i kendi evinde, yüzde 47'si internet kafe de, yüzde 33'ü başka birinin evinde, yüzde 31'i işte bilgisayar kullanıyor.

� İnternet gençlerin önemli bölümü için bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Genel kitlenin ise yüzde 10'u internetin 'bir yaşam tarzı' olduğunu belirtiyor.

� Kentlerde yaşayan her üç aileden ikisinin kullanımında en az bir bilgisayar bulunuyor.

� Gençler için internette chat ve surf, büyükler içinse eğitim ve araştırma yapmak daha önemli.