HP, 31 Ekim 2009 tarihinde sona eren dördüncü mali çeyreğinin sonuçlarını bugün açıklayarak, net gelirin geçen yıla oranla %8 daha düşük veya kur ayarlaması etkisiyle %5 düşerek 30,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

HPnin GKMİ seyreltilmiş hisse başı kazanç (EPS), 0,84 dolardan 0,99 dolara yükselirken, GKMİ-dışı seyreltilmiş hisse başı kazanç da 1,03 dolardan 1,14 dolara yükselmiştir. (GKMİ-dışı mali bilgilere, vergi sonrası bazdaki hisse başı kazanç dahil edilmemiştir. Bunlar öncelikle gayri-maddi varlıkların satın alınmasına dair amortismanlar, yeniden yapılanma harcamaları ve satın alma masraflarına ilişkindir ve sırasıyla 2009 ve 2008’in dördüncü çeyreklerinde hisse başına 0,15 dolar ve 0,19 dolardır.)

HP Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mark Hurd, yaptığı açıklamada; “HP’nin Hizmetlere gerçekleştirdiği global ölçekte atılımlar güçlü performansı, rekor bir kar getirerek 2010’a doğru güçlü bir ivme yaratmıştır. Operasyonel uygulamalarımız ve iyileştirilmiş maliyet yapımız sayesinde güçlü çeyrek ve yıl sonu sonuçları elde ettik. Çarpıcı ölçeğimiz, geniş portföyümüz ve pazar lideri konumumuz sayesinde pazarın üstünde bir performans göstermeyi beklemekteyiz.” dedi.

HP Global Yönetiminin gelirlere yönelik gerçekleştirdiği resmi açıklama ve rakamlar:
• Bir yıl önce 0,84 dolar olan GKMİ seyreltilmiş hisse başı kazanç, dördüncü çeyrekte %18 artarak 0,99 dolara yükseldi
• Bir yıl önce 1,03 dolar olan GKMİ-dışı seyreltilmiş hisse başı kazanç, dördüncü çeyrekte %11 artarak 1,14 dolar oldu.
• Dördüncü çeyrek net geliri, geçen yıla oranla %8 azalarak veya sabit kurda %5 azalarak 30,8 milyar dolar olmuştur; sırasıyla %12 artış gösterdi.
• 2009 mali yılı net geliri, %3 azalarak veya sabit kurda %1 artarak 114,6 milyar dolar oldu
• Hizmet marjı, imzalardaki çarpıcı büyüme ile yaklaşık 5 puan artış gösterdi
• HP, çift haneli Y/Y hisse kazancı ile ABD kurumsal bilgisayar pazarında en üstte bulunuyor
• Çin dördüncü çeyrek geliri %20’den fazla artmıştır

hp2009sonuclar - HP 2009 Dördüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

HP’nin GKMİ-dışı finansal bilgileri kullanımı, aşağıda verilmiş olan “GKMİ-dışı finansal bilgilerin kullanımı” kapsamında verilmektedir.
2009 Mali Yılının Tamamı

2009 mali yılı net gelirleri, önceki yıl ile karşılaştırıldığında %3 düşüş göstererek veya kur ayarlaması etkisiyle %1 artış göstererek 114,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. GKMİ işletme karı 10,1 milyar dolar oldu ve geçen yıl 3,25 dolar olan GKMİ seyreltilmiş hisse başı kazanç düşerek 3,14 dolar olmuştur ve geçen yıl 3,62 dolar olan GKMİ-dışı seyreltilmiş hisse başı kazanç artarak 3,85 dolar olmuştur. GKMİ-dışı mali bilgilere, vergi sonrası bazdaki 1,7 milyar dolar ya da 0,71 dolarlık seyreltilmiş hisse başı kazanç dahil edilmemiştir. Bunlar öncelikle gayri-maddi varlıkların satın alımlarına dair amortismanlar, yeniden yapılanma masrafları, sarın alma masrafları ve devam etmekte olan araştırma ve geliştirme masraflarına ilişkindir.

HP Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Genel Müdürü Cathie Lesjak, “Operasyonel verimliliğe disiplinli bir şekilde odaklanmamız sayesinde, HP çarpıcı bir ticari avantaj sağladı. Güçlü satın almalar yürütme ve bunların sorunsuz bir şekilde entegre edilmesindeki becerimiz, portföy değerimizi geliştiriyor, şirketimizi güçlendiriyor ve gelecekte önemli büyüme pazarlarına genişleme becerimize katkıda bulunuyor,” dedi.

HP’nin dördüncü çeyrekte sahip olduğu gelir Amerika kıtalarında 13,6 milyar dolar olarak gerçekleşip %3 düşerken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da %17 ve Asya Pasifik’te %1 düşerek sırasıyla 11,7 milyar ve 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kur ayarlamaları dikkate alındığında ise, önceki yılın aynı dönemine oranla Amerika kıtalarında %1 gelir düşüşü yaşanırken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da %10 ve Asya Pasifik’te ise %1 gelir düşüşü gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte ABD dışından elde edilen gelir toplam gelirin %64’ünü oluştururken, BRIC ülkelerindeki (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) gelir önceli yılın aynı çeyreğine oranla %4 düşerek toplam gelirin %10’unu oluşturdu. Geçtiğimiz yıl, Çin gelirleri %20’nin üzerinde artış göstermiştir.

Hizmetler
Hizmetler geliri %8 artış göstererek 8,9 milyar dolar oldu. Altyapı Teknolojisi Dışkaynak Sunumu geliri 4,1 milyon dolar olurken, Teknoloji Hizmetleri, Uygulama Hizmetleri ve İş Süreci Dışkaynak Sunumu sırasıyla 2,5 milyar, 1,5 milyar ve 778 milyon dolar oldu. İşletme karı 1,4 milyar dolar ya da gelirin %11,4’ünü oluştururken, bu rakamlar geçtiğimiz yıl aynı dönemin 945 milyon dolar veya %11,4 gelir payına göre artış gösterdi. EDS entegrasyonu planlanandan önde giderken, hizmetler mali yılı güçlü bir ivme ve önemli sayıda yeni yeni şirket kazançları ile tamamladı.

Kurumsal Sunucu ve Veri Depolama Ürünleri
Kurumsal Sunucu ve Veri Depolama Ürünleri (ESS) toplam gelirleri %17 düşerek 4,2 milyar dolar oldu. Depolama geliri orta seviye EVA ürün gamında %23 düşüşle %20 azaldı. Endüstri Standardı Sunucu geliri %10 ve Kritik İş Sistemleri geliri %33 azalırken, ESS blade gelirleri %8 azaldı. İşletme karı 481 milyon dolar ya da gelirin %11,4’ü olarak gerçekleşti; bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 705 milyon dolar veya %13,7 gelir payına göre bu çeyrekte düşüş yaşandı.

HP Yazılım
HP Yazılım gelirleri %16 düşerek 967 milyon dolar olarak gerçekleşti. İş Teknolojisi Optimizasyonu gelirleri %16 düşüş gösterirken, Diğer Yazılım gelirleri geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %15 düştü. İşletme karı 234 milyon dolar veya %18,4 gelir payı olarak gerçekleşirken, bu rakamlar geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki 211 milyon dolar veya %1834’lük gelir payına göre artış gösterdi.

Kişisel Sistemler Grubu
Kişisel Sistemler Grubu (PSG), birim sevkiyatlarında %8’lik bir artış bildirdi ve her bölgede kişisel bilgisayarlarda pazar lideri konumunu sürdürdü. PSG geliri, %19’luk düşüşle 9,9 milyar dolar oldu. Dizüstü gelirleri bu çeyrekte %8 düşerken, Masaüstü gelirleri ise %16 düştü. Ticari istemci gelirleri %15 azalırken, Tüketici istemci gelirleri %8 düşüş gösterdi. İşletme karı 460 milyon dolar ya da gelirin %4,7’si olarak gerçekleşti; bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 616 milyon dolar veya %5,5 gelir payına göre bu çeyrekte düşüş yaşandı.

Görüntüleme ve Baskı Grubu
Görüntüleme ve Baskı Grubu (IPG) gelirleri %15 düşerek 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Malzeme geliri %8 düşerken, Ticari donanım geliri ve Tüketici donanım geliri sırasıyla %32 ve %17 azaldı. Sevk edilen yazıcı adedi %20 düşerken, Ticari yazıcı donanım sevkiyatında %38 ve Tüketici yazıcı donanım sevkiyatında %14 düşüş yaşandı. İşletme karı 1,2 milyar dolar ya da gelirin %18,1’i olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu dönemdeki rakamlar ise 1,2 milyar dolar veya %15,3 idi.

HP Finansal Hizmetler
HP Finansal Hizmetler (HPFS) gelirleri önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %5 artarak 726 milyon dolar oldu. Finans hacmi %6 arttı; net portföy aktifleri ise %21 arttı. İşletme karı, önceki yıl aynı çeyrekteki %7,4 gelir oranına karşılık bu yıl %9,1 olarak gerçekleşti.

Aktif yönetimi
HP’nin, dördüncü çeyrekte operasyonlardan gelen nakit akışı 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Stok devir hızı, 4 gün azalarak 6,1 milyar dolar olarak sonuçlandı. Borç devir hızı, 3 gün artarak 16,5 milyar dolar olarak kapandı. Alacak devir hızı, 5 gün artarak 14,8 milyar dolar olarak kapandı. HP’nin dördüncü çeyrekteki hisse başına 0,08 dolar kar payı ödemeler, 190 milyon dolar nakit kullanımı olarak gerçekleşti. HP dördüncü çeyrekte, açık pazarda yaklaşık olarak 46 milyon adi hisse senedi hissesini geri satın almak için 2,1 milyar dolar nakit kullandı. HP bu çeyrekten, 13,4 milyar dolar brüt nakitle çıktı.

Genel Bakış
HP, GKMİ seyreltilmiş hisse başı kazancın 0,90 dolar ila 0,92 dolar arasında ve GKMİ-dışı seyreltilmiş hisse başı kazancın 1,03 dolar ila 1,05 dolar arasında olarak 2010 mali yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 29,6 milyar ila 26,9 milyar dolar arasında bir gelir beklemektedir. 2010 mali yılının ilk çeyreği için GKMİ-dışı seyreltilmiş hisse başı kazanç tahminlerine, öncelikle satın alınan gayri-maddi varlıkların amortismanı, yeniden yapılandırma harcamaları ve satın almalarla ilgili harcamalarıyla ilgili olarak hisse başına yaklaşık 0,13 dolar arasında vergi sonrası maliyetler dahil edilmemiştir.

HP, önceki tahmini olan 117 milyar ila 118 milyar dolar arasındaki 2010 mali yılının tamamına ilişkin gelir tahminini 118 milyar ila 119 milyar dolar olarak tahmin etmektedir. 2010 mali yılının tamamı için GKMİ seyreltilmiş hisse başı kazancın, önceki tahmin olan 3,60 ila 3,70 dolar arası tutar üzerinden artış göstererek 3,65 ila 3,75 dolar arasında olması beklenirken, 4,20 ila 4,30 dolar arasında olan GKMİ-dışı seyreltilmiş hisse başı kazancın 4,25 ila 4,35 dolar olması beklenmektedir. 2010 mali yılının tümü için GKMİ-dışı seyreltilmiş hisse başı kazanç tahminlerine, öncelikle satın alınan gayri-maddi varlıkların amortismanı, yeniden yapılandırma harcamaları ve satın almalarla ilgili harcamalarıyla ilgili olarak hisse başına yaklaşık 0,60 dolar arasında vergi sonrası maliyetler dahil edilmemiştir. 2010 mali yılının ilk çeyreği ve tüm mali yıl için olan bu tahminler, HP’nin 11 Kasım 2009 tarihinde duyurmuş olduğu 3Com Corporation alımının potansiyel etkisini yansıtmamaktadır.

Yeni muhasebe bildirimlerinin benimsenmesi

Dördüncü çeyrekte, HP, gelir kabulüne ilişkin olarak yakın zamanda çıkartılmış olan iki muhasebe standardını benimsemiştir: 2009 mali yılında gerçekleşen veya maddi olarak değiştirilen işlemler için Muhasebe Standartları Güncellemesi (“ASU”) No. 2009-13 ve ASU No. 2009-14. Bu muhasebe değişiklikleri, birden fazla öğenin düzenlenmesinde bazı teslim edilebilirler için rehberlik sağlayan öncekilere oranla, genelde gelirin daha erken kabulüyle sonuçlanacak. HP bu standartları 2009 mali yılının başlangıcı itibariyle benimsemiştir; bu nedenle, benimseme durumunun etkisini yansıtmak üzere, bildirilmiş olan önceki çeyreklerin sonuçları yeniden beyan edilmiştir.