T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun aldığı bir karar sonucu Petrol Piyasası Bilgi Sistemi’nde elektronik imza devri başlıyor.
Buna göre sistem aracılığıyla internetten yapılan tüm bildirimler elektronik imza ile imzalanarak Kuruma ibraz edilmek zorunda.
Türkiye’deki kullanım yaygınlığını günden güne artıran elektronik imza, şimdi de petrol piyasasında! T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ilgili kararı uyarınca Petrol Piyasası Bilgi Sistemi’nde elektronik imza devri başlıyor. Buna göre sistem aracılığıyla yapılan tüm bildirim, beyanat ve yazışmalarda elektronik imza kullanımı zorunlu hale geliyor.
Gerek işlemlerin hızlılığını artırmak gerekse bürokratik işlemlerin azaltılmasını sağlamak amacıyla alınan karara göre 23 Aralık 2009 tarihinden itibaren elektronik imzasız olarak yapılan beyan ve giriş işlemleri geçersiz sayılıyor.
Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olan E-GÜVEN ise iş yoğunluğu nedeniyle elektronik imza sahibi olma fırsatı bulamayanlara “yerinde kimlik kontrolü” ve “yerinde kurulum” hizmetleri sunarak büyük kolaylık sağlıyor. Yerinde kimlik tespiti uygulaması, başvuruda bulunan kişilerin aranması, ortak bir randevu zamanının belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin belirlediği yerlere gidilerek kimlik tespiti yapılması süreçlerini ve telefonla teknik destek hizmetini kapsıyor.
“Yerinde kurulum” hizmeti ise, elektronik imzaların kullanılabilmesi için elektronik sertifikaların içinde bulunduğu akıllı kartların ve kart okuyucuların bilgisayarlara kurulması, tanıtılması ve gerekli ayarlarının yapılmasını içeriyor.
Türkiye’de mobil imza hizmetini veren ilk ESHS olma özelliğini taşıyan ve Turkcell ile yaptığı işbirliği sonucunda TurkcellMobilİmza Projesi’ni hayata geçiren E-GÜVEN, e-imza kullanımının yaygınlaşması için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kurumsal alanda iş akışının düzenlenmesi, azalan yönetim ve iletişim giderleri, artan ticaret hacmi ve sosyal paydaşlar arasında kurulacak güven ağı gibi faydalar sağlayan e-imza, bireylere de, para ve zamandan tasarruf imkânı tanıyor. Bir defaya mahsus alınan e-imza, kurum içi yazışmalarda kâğıt kullanımını da azaltarak, doğaya katkıda bulunuyor.

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konu hakkındaki görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Elektronik imzanın birçok kamu uygulaması ile hayata geçmesiyle beraber Türkiye’deki e-devlete dönüş süreci kapsamında da önemli adımlar atılıyor. Sanayi Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın elektronik imza ile gerçekleştirilebilen birçok uygulamasından sonra EPDK da beyan ve giriş işlemlerinde elektronik imza devrini başlatıyor. Bu proje sayesinde EPDK hem kurum içinde hem de beyanda bulunan kurumlarla olan ilişkisinde bürokrasiyi azaltacak ve işlemleri çok daha hızlı yapabilecek bir hale gelecek.”
E-imza nerelerde kullanılıyor?
E -İMZA NERELERDE KULLANILIYOR?

Bugün alanında lider birçok resmi ve özel kuruluş, e-devlet dönüşüm süreci kapsamında e-imza uygulamasına geçiyor. Sanayi Bakanlığı (Garanti, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik ve Muafiyet belgeleri başvuruları), Adalet Bakanlığı (Ulusal Yargı Ağı Projesi – UYAP), Türk Patent Enstitüsü (Marka başvuruları), Merkezi Kayıt Kuruluşu (Bilgi Güvenliği ve Sertifika Uygulama Hizmetleri Projesi), TEYDEB başvuruları, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu – MASAK (Şüpheli İşlem Bildirimleri) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı – DTM (Dahilde İşleme Rejimi Projesi – DİR, Gümrük İşlemleri) tarafından yürütülen faaliyetlerde e-imza kullanılıyor.
Bunların yanı sıra, izin belgesi, sipariş formları, e-posta uygulamaları, tüm yazışmalar ve diğer kurumsal işlemler de elektronik ortam üzerinden e-imza ile yapılabiliyor.