20100316055031 beyin - Psikopatın beyni ödüllendirme istiyor

ABD'nin Nashville Üniversitesi'nde yapılan bir bilimsel raştırma, psikopatların beyinlerinin, sonucu ne olursa olsun ödüllendirilme hissi arayışında olduğunu ortaya çıkardı.

Bu ödüllerin de para, seks ve statü olduğu belirtildi. Nörobilimci Joshua Buckholtz'un psikopatların beyni ve suç işleme güdüleri üzerinde yürüttüğü araştırma sonucunda, psikopatların beynindeki 'mezolimbik sistem' denilen ödüllendirici bölgenin, zevk ve mutluluk hissi veren dopamini, diğer insanlara göre daha fazla salgıladığı ortaya çıktı.