1. Tıbbi gelişmelere kaynaklık yaparak birçok hastalığın iyileştirilmesi. İnsan ömrünün uzatılması.

2. Toplumun batıl inançlardan kurtarılarak; çağdaş, özgür bir yapıya kavuşturulması.

3. Fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklı bireylerin yetişmesi.

4. Bebek ölümlerinin azalması. Başarılı doğum oranının artması. Anne-bebek sağlığıyla insan ırkının sağlıklı üreyebilmesi.

5. İletişim olanaklarının artması ve kolaylaşması.

6. Bilginin oluşturulması, düzenlenmesi, depolanması ve dağıtılmasının kolaylaşması.

7. Ulaşım olanaklarının kolaylaşması.

8. Doğayla mücadelede insanlığın öne geçmesi.

9. Güvenlik ihtiyaçlarının sağlıklı olarak giderilebilmesi.

10. Barınma ihtiyacının daha kolay giderilebilmesi.

11. Evrenin ve varlığın sırlarına ulaşabilme arzusunun tatmin edilmesi.

alıntı