yazilim hirsizliginin maliyeti 516 milyon dolar - Yazılım hırsızlığının maliyeti 516 milyon dolar oldu

Yazılım hırsızlığının Türkiye'ye 2010 yılı için olan maliyeti 516 milyon dolar oldu.


Türkiye’deki kişisel bilgisayarlara yüklenen lisanssız yazılımların değeri 2010 yılında 2009 yılına göre yüzde 24’lük artışla 516 milyon dolara yükselirken, korsan yazılım oranı ise yüzde 62 olarak gerçekleşti.. Bu sonuçlar, Business Software Alliance (BSA)’ın, dünya genelindeki yazılım korsanlığını araştırdığı 2010 Global Yazılım Korsanlığı Raporu’nda ortaya konmuştur.

Araştırmaya katılan her 10 kurum temsilcisinden 7’si fikri mülkiyet haklarının korunması ve desteklenmesi adına gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirttiler. Yüksek korsan yazılım kullanımı oranına karşılık, fikri mülkiyet haklarının korunması için verilen destek çok çarpıcı.

Türkiye’deki sonuçlar araştırmaya katılanların fikri ve mülkiyet haklarının korunması için büyük destekçi olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 82’si hak sahiplerinin ödüllendirilmesi gerektiğini söylerken, bu oran dünya ortalamasında yüzde 71’ler seviyesinde kalıyor.

Ayrıca araştırma sonuçları, daha güvenli ve gerçekçi olarak anlaşıldığı için, lisanslı yazılımların toplumdaki kabulünün korsan yazılıma göre daha yaygın olduğunu gösteriyor. Türklerin yüzde 60’ı lisanslı yazılımın daha iyi olduğuna inanırken, yüzde 40’lık bir kesim ise korsan yazılımın iyi olduğunu düşünüyor. Dünya ortalamasına bakıldığında kullanıcıların yüzde 88’i için teknik destek önemli iken yüzde 72’si için işlevsellik ön plana çıkıyor. Bilgisayar kullanıcılarının bir kısmında oluşan sorun ise, lisanslı yazılım alıp çoklu bilgisayarlara yüklemek veya ağ bağlantılarından aktarım yapmak gibi yazılım edinmenin yasal olmadığının bilinmemesidir.

Araştırma sonuçlarına ek olarak:

- Avrupa ve Ortadoğu’daki toplam yazılım hırsızlık değeri yaklaşık 18 Milyar dolar. Global olarak, yazılım hırsızlığı miktarı 59 milyar dolara çıkarak, 2003’den beri yapılan araştırmaların neredeyse 2 katına ulaştığı görülüyor.

- 2010 yılında araştırmaya dahil olan 116 ülkenin yarısının korsan yazılımda yüzde 62 ve daha fazla orana sahip olduğu görülürken, global ortalamanın ise yüzde 42 olduğu biliniyor.

- Gelişen ülke ekonomilerinin bilgisayar yazılım korsanlığında itici bir gücü bulunuyor. Korsan yazılım oranları gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre 2,5 kat daha fazladır ve korsan yazılımın kurumsal değeri (31.9 milyar dolar) dünya toplamının yarısından fazla.

- Lisanslı yazılımların en önemli avantajları global olarak teknik destek sağlanması (yüzde 88) ve kötü amaçlı yazılımlar ile hacker’lardan korunması.

- Genel olarak korsan kullanan kişiler yazılımın bir kopyasını alıyor veya çoklu bilgisayarlara yüklüyorlar.

- Dünya çapındaki bilgisayar kullanıcılarının çoğunluğu adil özelliklere ve korumaların gerçek ekonomik kazançlar sağladığına inanıyor. Global olarak yüzde 59’u fikri mülkiyet haklarının yerel ekonomilere avantaj sağladığını, yüzde 61’i de yeni iş imkanları sunduğunu düşünüyor.