20110617100611 university - Süper bilgisayarlı üniversite!

Moskova Devlet Üniversitesi, hesaplamaya dayalı araştırmaları hızlandırmak için GPU ile hızlandırılan süper bilgisayarlar kullanıyor.

Rus bilim adamları, bilimsel güçlüklerle başa çıkabilmek için gittikçe artan bir hızda GPU-etkinleştirilmiş süper bilgisayarları kullanırken, Moskova Devlet Üniversitesi de Lomonosov sistemini dünyanın en hızlı bilgisayarlarından biri yapmak üzere NVIDIA Tesla GPU’lar ile yükseltiyor.

Yükseltilen sistem, 1.554 NVIDIA Tesla X2070 GPU’yu aynı sayıda dört çekirdekli CPU ile bir araya getirerek 1.3 petraflopluk en üst düzeyde performans beklentisiyle sistemi Rusya’da 1 numara yapıyor ve dünyadaki en hızlı bilgisayarlar arasına yerleştiriyor.

Bu sistem küresel iklim değişikliği, okyanus modelleme, post-genomik tıp ve galaksi oluşumu gibi hesaplama yoğun alanlara odaklanan araştırmalar için kullanılmaktadır.

Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü akademisyen Victor Sadovnichy, “Araştırmalarımız çok büyük hesaplama kaynakları gerektiriyor ve bu performansı mümkün olan en etkin şekilde sunmak zorundayız” dedi ve ekledi, “Bu ikili hedefe ulaşabilmemizin tek yolu GPU/CPU tabanlı bir hibrid sistemle olacaktır.

Tüm dünyadaki süper bilgisayarlar güç bütçelerini aşmadan performanslarını artırmanın yollarını arıyor. GPU’lar, Rusya’da Keldysh Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Nizhni Novgorod Lobachevsky Devlet Üniversitesi (NNSU) ve Perm Devlet Üniversitesi Paralel Hesaplama Bilim ve Eğitim Merkezi dahil olmak üzere çok sayıda araştırma merkezinin yararlandığı bir avantaj olan watt başına yüksek performans sunmaktadır.

Keldysh Uygulamalı Matematik Enstitüsü atom enerjisi, uçak yapımı ve petrol çıkarma alanlarındaki araştırmalar için 192 Tesla C2050 GPU’nun hesaplama gücünü kullanmaktadır. Canlı sistemlerin somut matematiksel modelleme ve geniş ölçekli hesaplama yoluyla incelenmesi gibi projelerde GPU’ları aktif olarak kullanan NNSU, Rusya’nın ilk CUDA Araştırma Merkezidir. NNSU, bu yıl içerisinde 100 teraflopluk en üst düzeyde performansa sahip bir GPU-etkinleştirilmiş küme kurulumu yapacaktır ve 2012 yılının sonuna kadar bunu 500 teraflopa artırmayı planlamaktadır.

NNSU hesaplamaya dayalı matematik ve sibernetik bölümü Dekanı, Uygulamalı Matematik ve Sibernetik Bilim ve Araştırma Enstitüsü direktörü Victor Gergel, “GPU/CPU tabanlı hibrid sistemler canlı sistemlerin incelenmesi, biyofototonik ve hesaplamaya dayalı matematik gibi çok sayıda bilimsel güçlükle uğraşabilmemize yardımcı olmak için şaşırtıcı bir potansiyele sahip” dedi ve şöyle devam etti, “NNSU, NVIDIA ile işbirliğini sürdürerek daha çok sayıda öğrencisine ve araştırmacısına hesaplama kaynaklarına erişim sağlayarak çalışma hızlarını önemli ölçüde artırmalarına olanak verecektir.”