Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'daki 12 - 15 yaş arası gençlerin 75%'i cep telefonu kullanıyor

Forrester Research'ün gençler ve cep telefonları üzerinde yaptığı araştırmalara göre 12 ile 15 yaş arasındaki Avrupalı gençlerin %75'inin en az bir adet cep telefonu var. Diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırılınca çok açıkça görülüyor ki Avrupa'da ki cep telefonu edinme yaşı giderek düşüyor.

Skalayı 12 ila 24 yaş arasına genişletince karşımıza %84'lük bir kullanım oranı çıkıyor. En yüksek kullanım yüzdesi ise 21-24 yaş arasına bakınca karşımıza çıkıyor : %88.

12 ila 15 yaş arası gençlerin %77'sinin önceden ödemeli, yani kontörlü hattı var. 21 ila 24 yaş arası gençlerde bu oran %36'ya düşüyor.

Araştırma, cep telefonu sahibi 12 ile 24 yaş arası 7.215 kişi üzerinde yapıldı. Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve İngiltere'de 2006 yılı Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirildi.