Daha önce İnternet Kurulunu tarafından yapılan etkinlik artık sivil toplum tarafından yapılacak.

İnternet Haftası, daha önce İnternet Kurulunu tarafından yapılmaktaydı. İnternet Kurulu'nun, yeniden yapılanmak üzere ekim 2006'da fesh edilmesi üzerine, bu önemli ve bir o kadar da özel etkinliği, günden güne katılımı büyüyen Bilişim/Bilgi/İletişim Sivil Toplum Kuruluşları düzenleyecek.

Bilişim/Bilgi/İletişim ve ilintili Sivil Toplum Kuruluşları ve oluşumlarının beraber hareket edebilmek amacıyla hızlı haberleşme için oluşturdukları bir platform olan "Bilişim" ya da kısa adıyla "BT STK Platformu", sitelerinde "Aktif katılım Çağrısı" yayınladı. Altı çizilmek istenen başlıca konular ise şunlar :

KOBİ'ler, kamu ve okulların internete taşınması, ulusal eylem planı yapılması, her ailenin bilgisayar ve internetle tanışması
ve uygulanmaya başlanması gibi ulusal politikaları gündeme getirmek, internet ve temsil ettiği teknolojileri Türkiye gündemine yerleştirmeye yönelik çabalara öncelik vermek.