Haber-İş Sendikası, Türk Telekom'un önemli iyileştirmeler içeren yeni teklifini kabul etmedi. Şimdi ne olacak? İşte Türk Telekom'un cevabı:

"7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde, tüm iyi niyetli ve yapıcı tutumumuza rağmen, kritik bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Türk Telekom yönetimi olarak, şartları zorlayarak ve elimizdeki bütün imkanları kullanarak, sendika yönetimine bütçemiz dahilinde mümkün olabilecek en iyi nihai teklifi sunduk. Bunu yaparken, aynı zamanda teklifimizde çalışanlarımızın mutluluğunun ve şirketimizdeki iç huzurun gözetilmesini de hedefledik.

Bugüne kadar geldiğimiz tüm noktaları sizler aracılığıyla çalışanlarımız ve kamuoyuyla paylaşmaya özen gösterdik.

Gelebileceğimiz En Son Noktaya Geldik

2007 Mayıs ayında başladığımız görüşmelerde, 14 Eylül 2007 tarihinde Grev Kararı asıldıktan sonra, davetimiz üzerine Türk Telekom yönetimi ve Haber-İş Sendikası yönetimi, 11 Ekim 2007 Perşembe günü, Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda anlaşmazlık konusu olan maddeler müzakere edildi ve Türk Telekom'un gelebileceği en son pozisyonu belirlemek için, anlaşma sağlanamayan maddeler üzerinden tek tek geçildi. Uyuşmazlık konusu maddelerin birçoğunda önemli iyileştirmeler öngören nihai teklifimizi Sendika Yönetimi'ne sunduk.

15 Ekim Pazartesi günü Sendika Yönetimi'nin teklifimize olumlu yaklaşmadığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Son geldiğimiz noktada nihai teklifimiz ile ilgili detayları ve yapmış olduğumuz iyileştirmeleri bir kez daha hatırlatmak isteriz:

Mevcut durumda toplu sözleşmeye tabi çalışanlarımızın ortalama ücreti piyasa ortalamalarının yüzde 59 üzerindedir. Bu rakam dünyanın önde gelen bağımsız araştırma şirketi tarafından, ülkemizde kamu ve özel sektör şirketlerinin benzer pozisyonlardaki elemanlarına ödenen ücretler baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen şartlar zorlanarak ilk yıl için yüzde 10 artış, ve toplu sözleşmenin ikinci yılında ise birinci ve ikinci altı ayda yine yüzde 4'er ücret artışı içeren teklifte bulunulmuştur.

Ayrıca, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, özelleştirme öncesi dönemden kalan mevcut 112 günlük ikramiye uygulamasının aynı şekilde devam etmesi teklif edilmiştir.

Şirket içindeki düşük ücretlerin yüksek ücret alanlarla aynı seviyeye getirilmesi hedeflenmektedir. Bu teklif aynı unvanda ve aynı kıdemde görev yapanlar arasındaki ücret farklılığının, kademeli olarak düzeltilmesini de içermektedir.

Bu düzeltme ile ilgili, 25 milyon YTL'lik ilave bir bütçenin ayrılması ve ücret farklılığının bu bütçe kullanılarak 2008 yılı içinde kademeli bir şekilde giderilmesi önerilerimiz arasında bulunmaktadır.
Haber-İş Sendikası Yönetimi, önemli iyileştirmeler içeren son paketimizi de reddetmiştir. Bu durumda Türk Telekom Yönetimi olarak yapılacak başkaca bir yaklaşımın kalmadığından hareketle, gelinen noktayı gerek çalışanlar ve gerekse medya yoluyla kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı duymuş bulunuyoruz.

Teklifimizin Bir Adım Ötesine Geçilmeyecek

Basınımızın ve kamuoyunun yakından takip ettiği üzere, Türk Telekom yönetimi, muhtemel bir grevin şirketimize ve çalışanlarımıza getireceği zararı göz önüne alarak, her zaman tarafların sağduyusuna olan inancını ortaya koymuş ve böylesi bir noktaya gelinmemesi konusunda bugüne kadar elinden gelen gayreti göstermiştir. Çalışanlarımızın refahının sürekliliği ve şirketimizdeki iş barışının devamlılığının gözetilmesi açısından bu durumu üzüntüyle karşılıyoruz.

Haberleşmenin Aksamaması İçin Gereken Herşey Yapılacaktır

Çalışanlarımız yasal haklarına ve kararlarına saygı duyuyoruz. Kamuoyunun önemle üzerinde durduğu konunun grev durumunda yaşanabilecek aksaklıklar olduğunun bilincindeyiz. Özellikle kamu sağlığı ve güvenliği konularında şirketimiz üzerine düşen hassas görevi bugüne kadar olduğu gibi layıkıyla yerine getirebilmek için elinden geleni yapmaktadır. Hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam etmesi ve grevin muhtemel olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için de gereken yapılacaktır.

Saygıyla kamuoyuna duyurulur.

Türk Telekom"