Türk Telekom'a alternatif şart

1988 07102414132181 - Türk Telekoma Altarnetif Şart

Türkiye'nin 13 Bilişim Sivil Toplum Kuruluşu, Türk Telekom grevine ilişkin yayınladığı ortak bildiride, Türk Telekom'a alternatif yaratılmasının gereğini ortaya koydu.


Türkiye’nin önde gelen 13 Bilişim STK’sı Türk Telekom grevine ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. Türk Telekom A.Ş.’de ilk kez bir grev yaşandığına dikkat çekilen bildiride, daha ilk günden karşılaşılan kesintilerin birçok alanda önemli aksamalara neden olduğu ve bu gibi durumlarda kesintisiz haberleşme güvenliğinin sağlanması için alternatif altyapıların kurulması ve kullanılmasının gerektiği vurgulandı.

Bilişim STK Başkanları ayrıca son dönemde ülkemizde meydana gelen üzüntü verici olaylara da değinerek, “Ulusumuzun büyük acısını paylaşıyoruz. Şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız” dediler.

Bilişim STK Başkanları, Türk Telekom A.Ş. grevine ilişkin şu açıklamayı yaptılar:

Türk Telekom A.Ş.’de ilk kez birgrev yaşanıyor. Daha ilk günlerde karşılaşılan kesintiler; ülkemizin savaş-terör, deprem ve bu yaşanan grev gibi zamanlarda kesintisiz haberleşme güvenliğinin sağlanması için üzerinde durulması ve giderilmesi gereken bir eksiğini ortaya çıkarmış oldu.

Kuşkusuz grev bir yasal haktır ve aksamalara yol açması kaçınılmazdır. Gündeme gelen sabotaj iddiaları ise polisiye olaylardır ve varsa suçluları cezalandırılır. Esas zaaf, yedeksiz tek bir haberleşme altyapısına, daha net bir ifadeyle haberleşmemizin sadece Türk Telekom A.Ş. altyapısına bağımlı olmasıdır.

Türk Telekom A.Ş.’nin kullandığı altyapı, halen ülkemizde iletişim amacıyla kullanılan tek telekomünikasyon altyapısıdır. Kesinti durumunda, bu şebeke üzerinden sağlanan; internet erişimi, sabit telefon ve bazı cep telefonu gibi hizmetleri aksamaktadır.

Türk Telekom A.Ş. işyerlerinde 16 Ekim günü başlayan grevde, işçi ve işveren taraflarının en kısa sürede anlaşarak grev halinin sona ermesini diliyoruz.


ÇÖZÜM: “ALTERNATİF ALTYAPILAR VE SERBESTLEŞME”

Tek şebekeye bağımlılık ve rekabetsizlik, haberleşme hizmetlerinde büyük kesintisizlik ile güvenilirlik sorunlarını beraberinde getiriyor. Çözümün serbestleşmenin sağlanmasından geçtiğine inanıyoruz.

Ülkemizin; kesintisiz haberleşme güvenliğinin sağlanması, alternatif altyapıların kurulması/ kullanılması ve Bilgi Toplumu olma yolunda koyduğu hedeflere ulaşmak için Hükümetimize, Ulaştırma Bakanlığı’mıza ve Telekomünikasyon Kurumu’muza büyük görev düşüyor.

60. Hükümet Programı’nda da yer alan telekomünikasyonda serbestleşmenin sağlanması ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetlerinin sağlanması hedefi doğrultusunda acil önlemler almalarının bir zorunluluk haline geldiği, Türk Telekom işyerlerinde devam eden grev nedeniyle açıkça anlaşılmıştır.