Science dergisinde yayınlanan araştırmayla depremlerin kilit noktası bulundu.

Yılantaşının (serpantin) depremlerin oluşumunda kilit rol oynadığı ortaya çıktı.
Yılantaşını, yüksek baskı ve 200-500 derece ısıya tabi tutan Fransız ve Amerikalı bilimadamları, silisyum hidroksit, magnezyum ve kalsiyum içeren yeşil renkli bu kayaç türünün deforme olduğunu gördü.


Bilimadamları, özellikle deniz diplerinde bulunan yılantaşının sık sık ve aşırı derecede değişmesinin, bu kayaç türünün baskı ve ısı karşısında alışılmadık şekilde yumuşak ve akışkan hale gelmesinden kaynaklanabileceği sonucuna vardı.

Araştırmaya göre, tektonik plaka adı verilen yer kabuğunu oluşturan, çeşitli şekillerde kırılmış, birbirine bitişik büyük parçaların hareketine maruz kaldığında yılantaşı şekil değişiyor ve fayların kırılmasına neden oluyor, bu da depremi tetikliyor.

Desen olarak yılan derisine benzediğinden Yunanca yılan anlamına gelen serpan sözcüğünden türetilen yılantaşı, cephelerde, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılıyor.

Araştırma Science dergisinde yer alıyor.