Prof. Dr. Günsel,geliştirdikleri sayısal ses tanıma ve damgalama sistemi ile şarkıların içine'ses ajanı' yerleştirdiklerini ifade etti.

Sistem, istenirse sese gömülenve duyulamayan damga bilgisi ile yayının yapıldığı kanalı ve yayın zamanını dabulabilmekte ve izlenilirlik (reyting) ölçümünde kullanılabilmektedir' diyenGünsel, FM radyo vericisi kullanılarak yapılan testlerde, herhangi bir anından2-3 saniyelik bölümünün dinlenmesiyle şarkının tanınabildiğini, içerisine damgakodu gömülmüş bir reklam cıngılının gerçek zaman diliminde yayınlanıpyayınlanmadığının milisaniyeler düzeyinde izlenebildiğini söyledi.

Çalışma grubununkayıtlarında bulunan 600 şarkı için test edilen sistemin, ilgilenen kurumlarınvereceği ses kayıtları için de kullanılabileceğini anlatan Prof. Dr. BilgeGünsel, şöyle konuştu: 'İTÜ tarafından geliştirilen sistem, ses yayınlarınınyanı sıra internet üzerinden iletilen MP3, OGG veya AAC formatındasıkıştırılmış ses dosyalarının insan parmak izine benzer 'ses parmak izleri'ile takibine olanak tanımaktadır.

Ayrıca, CD kopyalama yoluyla dağıtılacak sesdosyalarının orijinal kopya olup olmadığını belirleyebilmektedir. Tüm dünyadaolduğu gibi ülkemizde de telif haklarının korunması amacıyla çıkarılacakyasaların, geliştirilen ses tanıma teknolojisi ile birlikte kullanılmasıdurumunda, istenmeyen ses kopyalama ve dağıtımını büyük oranda önleyeceğineinanıyorum.'