[IMG]kapak81ataturkkomunizmsd9 - Atatürk ve Komünizm[/IMG]

Yazar, amacını "Atatürk'ün Komünizm, Sosyalizm ve Sovyetler ile ilgili yazılarını aydınlatmak " diye açıklıyor. Rasih Nuri İleri hu çalışmasında hayli zengin ve ilginç belgeler kullanmış ve bunları tarih sırasına ve ilgili konuya göre tasnif etmiş. Çalışma, Kurtuluş Savaşımızın önemli bir bölümüne ışık tutmak ve yazarın da söylediği gibi, 1969 Atatürkçülüğünün değerlendirilmesi bakımından yardımcı olmak amacındadır. Genellikle Kurtuluş Savaşı sırasındaki sol hareket, Atatürk 'ün bu dönemde sola karşı tutumu, Sovyetlerle ilişkimiz, bununla ilgili Meclis zabıtları, Atatürk'ün söylevleri, demeçleri ve başka kaynaklar değerlendirilmiştir. Bu niteliği ile İleri 'nin çalışması, bu dönem üzerinde araştırma yapacaklar için değerli bir "el kitabı "dır.

BENİM YORUMUM..
Bu kitap Atatürk ve Komunizim düşüncesi hakkında bilgileri o zamanki Atatürk-Kazım Karabekir-İsmet paşa vBulletin üst düzey Komutan ve devlet adamlarının yazışmlarından konuşmalarından kendi imzalarıyla onaylanmış pek çok belge bulacaksınız..
Bu zamana kadar yazılmış en kapsamlı Eser..
Bu eser ilk önce 1970-daha sonrada geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir..
Tarihe ve Tarihte belgelere inananlar kesinlikle okumalıdır