Gazeteci yazar Ayhan Buz'un, 'Yeni Başlayanlar İçin Osmanlı Tarihi' kitabı İkarus yayınevi’nden çıktı. Yeni Başlayanlar İçin Osmanlı Tarihi, Ayhan Buz’un yayınlanmış 5 kitabı.
ikarus - Yeni Başlayanlar için Osmanlı Tarihi

Yeni Başlayanlar İçin Osmanlı Tarihi, padişahlar bağlamında dünyanın en büyük imparatorluğunu, roman üslübuyla anlatıyor. Sadrazamları, olayları, antlaşmaları, savaşları ana hatlarıyla özetliyor. Haritalarla, gravürlerle anlatıyı destekliyor. Ve hacimli kaynakçasıyla ileri okumalar için fırsat sunuyor.

Kitapta, Saltanat ile hilafetin birleşmesi, Lale Devri, Tanzimat Fermanı, ilk mason locası, ıslahat çabaları, Ermeni Meselesi, Sarıkamış Faciası, Çanakkale Zaferi, 31 Mart Vakası, Rumi takvim süreci gibi imparatorluğa damgasını vurmuş pek çok konu sebepleri ve sonuçlarıyla açımlanıyor. Yer yer padişah eşlerine, analarına; sadrazamlara, vezirlere; Osmanlı maliyesi ve sosyal kurumlarına değiniliyor. Osmanlı’yı anlamak için Üsküp’e, Saraybosna’ya, Bağdat’a, Kudüs’e uzanılıyor. ‹stanbul’a, Bursa’ya, Edirne’ye bakılıyor…

Kolay anlaşılır, kronolojik düzenlemesiyle Yeni Başlayanlar İçin Osmanlı Tarihi, öğrencilerin, öğretmenlerin ve geçmişine sahip çıkmak isteyenlerin beklentilerini karşılayacağına inanıyor