Kitap Adı:Yanık Buğdaylar
Yazar:Ahmet Günbay YILDIZ

1) ÖZET
Olaylar bir depremle başlar. Depremde göçük altında kalan insanları kurtarmak adına mallarını çalan Çivi Salih ile Çil Rasim giderek köyün zengini olmuşlar ve halkı iki koldan sömürmeye başlamışlardır. Sinan ise deprem zamanı insanların çığlıklarından delirmiştir. Deli Sinan Çivi Salih ile Çil Rasim’in samanlıkta yakar. Herkes bu işi Abdülkadir’in arkadaşı Bekir’den şüphelenir. Böylece Eğilmezler ile Abdülkadir arasındaki savaş başlamış olur. Eğilmezler babalarının intikamını almak için Bekir’i öldürürler. Abdülkadir ile Çivi Salih’in büyük oğlu Budak Hasan birbirlerini köy meydanında öldürürler. Andülkadir’in ailesi kimsesiz kalmıştır. Abdülkadir’in büyük oğlu Murat’ı eğilmezlerden Şakir köy meydanında öldürür. Dikçe Mehmet küçük yaşta olmasına rağmen abisinin katili Şakir’i yaralarvirgul - Yanık Buğdaylar Keçi Selim’i de bacağından vurarak sakat bırakır. Dikçe mahkemede suçsuz bulunarak serbest bırakılır. Dikçe bir zengin tarafından şehirde okutulur. Yedi yıl sonra Dikçe Mehmet köyüne öğretmen olarak döner. Herkes silahların tekrar çekileceğini beklerken o köyünü kalkındırmak için küfre karşı mücadeleye kendisini adar. Çevresinde onu destekleyen insanlarda yavaş yavaş artmaya başlar. Kara Alivirgul - Yanık Buğdaylar Cemovirgul - Yanık Buğdaylar Pir Dedevirgul - Yanık Buğdaylar Garip gibi herkes Dikçe’ye ılımlı bakar. Eğilmezler ise köydeki egemenliklerinin gitmesinden kaygılanarak Dikçe’ye karşı düşmanlıkları iyice artar. Köyde Dikçe’ye karşı fitne tohumları atarlar ama bunda da başarısız olurlar. Yeşildere köyü gitgide kalkınırvirgul - Yanık Buğdaylar içinde bulunduğu küfürden uzaklaşır. Hatice Ana yiğeni gül ile dikçe Mehmet’i evlendirir. Dikçe düşmanı Kerim’in oğlunu okutmak için çabalar. Bu durumu Kerim hazmedemez. Diğer kardeşleri ile dikçe’yi yok etmeyi düşünürler ama her defasında da karşılarına bir engel çıkar. Dikçe’nin bir oğlu olur adını ölen abisi Murat’ın ismini koyar. Dikçe oğluyla dere kenarını dolaşırken Kerim ve Keçi Selim yüzünden çocuğunu dereye düşürürvirgul - Yanık Buğdaylar Küçük Murat suda boğularak can verir. Üstüne üstelik Kerim Dikçe oğlunu suda boğdu diye jandarmaya şikayet edervirgul - Yanık Buğdaylar dikçe hapise atılır. Dikçe hapiste eğilmezler’in hepsini öldüreceğim diye yemin eder. Dikçe hapisteyken Kerim doğru yolu bulurvirgul - Yanık Buğdaylar kötülüklerinden vazgeçer. Dikçe hapisten çıkışında köy meydanında karşılar ve ondan af diler. Göğsünü Dikçe’nin namlusuna dayarvirgul - Yanık Buğdaylar Dikçe affetmek Allah’a mahsus diyerek Kerim’i vurmaz. Dikçe’nin annesi Hatice Kadın da Dikçe hapisteyken ölmüştür. Yeşildere köyü eski karanlık günlerinden çıkmışvirgul - Yanık Buğdaylar kötü alışkanlıklarından sıyrılmışvirgul - Yanık Buğdaylar işine gücüne ailesine sahip çıkar olmuştur. Dikçe’nin karşı köye tayini çıkar. Dikçe Gül’ü de alarak davasını yerine getirebilmenin verdiği gururla köyden gider.
2) KAHRAMANLAR:
Dikçe Mehmet: Romanın baş kahramanıdır. Mertvirgul - Yanık Buğdaylar dürüst bir delikanlıvirgul - Yanık Buğdaylar dini inanışları kuvvetlivirgul - Yanık Buğdaylar insanlara yardım etmesini sevenvirgul - Yanık Buğdaylar insanların bilinçlenmesi için çalışan bir öğretmendir.
Abdülkadir: Dikçe Mehmet’in babasıvirgul - Yanık Buğdaylar sözünün eri virgul - Yanık Buğdaylar haksızlığa tahammülü olmayan bir kişiliktir.
Hatice Ana: Dikçe Mehmet’in annesivirgul - Yanık Buğdaylar çile virgul - Yanık Buğdaylar ızdırap acı çekmişvirgul - Yanık Buğdaylar hayatta mutluluğu yakalayamamış bir kadın
Gül: Dikçe Mehmet’in eşi
Deli Sinan: Olayların başlamasına neden olan köyün delisi.
Cemo: Dikçe’nin amcaoğlusu zorluklara ve güçlüklere karşıvirgul - Yanık Buğdaylar yardımını esirgemeyen can arkadaşı.
Pir Dede: Dikçe Mehmet ile Abdülkadir’in akıl hocasıvirgul - Yanık Buğdaylar dindarvirgul - Yanık Buğdaylar çevresine iyilik ve güzelliklerden bahseden bir şahsiyet.
Çivi Salih: eğilmezler ailesinin başıvirgul - Yanık Buğdaylar halka zulmedenvirgul - Yanık Buğdaylar haksız para kazananvirgul - Yanık Buğdaylar faizcivirgul - Yanık Buğdaylar gözünü para hırsı bürümüşvirgul - Yanık Buğdaylar inançları zayıf bir insan.
Çil Rasim: Çivi Salih’le beraber depremde hırsızlık edenvirgul - Yanık Buğdaylar çivi Salih’in en yakın arkadaşıvirgul - Yanık Buğdaylar köydeki kahvenin sahibi.
Budak Hasan: Çivi Salih’in en büyük oğluvirgul - Yanık Buğdaylar babasının kopyası.
Kerim: Budak Hasan’dan sonra Eğilmezlerin başına geçen korkakvirgul - Yanık Buğdaylar inançsızvirgul - Yanık Buğdaylar ama sonradan doğru yolu bulan bir kişilik.
Keçi Selim: her şeyi düzenbazlıkla yapmaya çalışan çevresine sürekli zarar verenvirgul - Yanık Buğdaylar kinsar inatçı bir insan.