Kitabın Adı Gelecek Zamanda Düşünmek
Kitabın Yazarı Jennifer JAMES
Yayınevi ve Adresi Boyner Holding Yayınlarıvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek İstanbul
Basım Yılı 1997
KİTABIN ÖZETİ

Yazarvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek yeni çağın liderlik becerileri üzerine bir araştırma ve derleme yaparakvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek bu becerilerin neler olduğunu tespite çalışmıştır. Araştırmavirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek günümüzdeki yoğun rekabet ortamındavirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek organizasyonların hayatta kalabilmesi için ihtiyaç duyacakları temel yönetim ve liderlik ilkelerine ışık tutması bakımındanvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek her seviyede görev yapan yöneticilerin başarısında önemli bir rol oynayacak niteliktedir.
Hızla değişen ve bizden önceki nesillere göre inanılamayacak kadar farklı olan dünyamızdavirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek geçmişin yaklaşımlarıvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek paradigmaları ve problem çözme teknikleri ile başarılı olunmasına imkan olmadığı gibi bunların ısrarla kullanımları halinde de sonucun geçmişle kıyaslanamayacak kadar ağır olacağıvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek herkes tarafından görülmesi gereken bir gerçektir.
Jennifer Jamesvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek enformasyon çağında hızla globalleşenvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek farklılaşanvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek çok kültürlüvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek çok merkezli dünyada geleceği görebilmek için sahip olunması gereken özellikleri yeni çağın liderlik becerileri olarak ortaya koymaktadır. Jennifer Jamesvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek değişimin doğasını anlamanın şimdi çok daha zor olduğunu belirtmekte ve bunun sebebinin de bir zamanlar çok belirgin olan işaret ve sinyallerin artık eskisi kadar kolay anlaşılamadığınıvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek bunların değişimin doğasından kaynaklanan bir kamuflajla gizlendiğini belirtmektedir.
Yazarvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek yeni çağın dinamik çevre şartlarında görev yapan ve yapacak olan liderlerin etkili olabilmeleri için geçmişteki liderlerden farklı olarak sahip olmaları gereken yeni liderlik becerilerini aşağıdaki şekilde ortaya koymaktadır;
· Yeni bir gözle bakmak
· Geleceği tanımak
· Mit ve sembollerin gücünü kullanmak
· Yanıt verme süresini hızlandırmak
· Daha fazlasını ya da daha azıyla daha fazlasını yapmak
· Aklın yeni biçimlerinde ustalaşmak
· Çeşitlilikten yararlanmak
Jennifer Jamesvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek yeni bir gözle bakmak becerisinivirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek perspektif ve paradigma ile açıklanmaktadır. Yeni bir gözle bakmakvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek geçmişimizinvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek mevcut bilgi ve kültür düzeyimizinvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek bizi gerçekleri algılamaktan alıkoymasını engellemek için çevreye ve kendimize karşı sorgulayıcı bir şekilde bakmayı gerektirir. Bunun içinvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek birey eskiye ait doğru ve yanlış tüm kabullenmelerini yıkarakvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek mevcut duruma ve geleceğe karşı önyargısız ve koşulsuz bakabilmeyi bir alışkanlık haline getirebilmelidir. Doğru kabullenmelerin de sınanması gerekliliğivirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek doğrunun göreceli ve dinamik yapısınınvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek yeni doğruları tekeline almaması için yapılması gereken kritik bir sorgulama olacağı ortadadır.
Jennifer Jamesvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek geleceği tanıma çerçevesinde günümüzde yeni ürünlerin gelişimi ardında yatan itici kuvvetlerin etkisinden söz etmektedir. Bu itici kuvvetlervirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek karmaşıklığın ve müşteriye göre özelleştirmenin artmasıvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek minyatürleştirmevirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek çoklu görevlendirme ve akıl ve bedenlerimizin uyum yeteneğine gösterdiğimiz ilginin artması şeklinde sıralanmaktadır.
Teknolojik değişme ve gelişmelervirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek insanların birbirleriyle olan iletişimini ve bunun doğal bir sonucu olarak da kişinin haberdarlık seviyesini arttırmıştır. Birey eskisinden daha fazla kişilik özelliklerini ön plana çıkartma çabasına girerkenvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek bu yaklaşıma paralel olarak davirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek kişiliğinde diğer insanlara eskisinden daha fazla yer ayırır duruma gelmiştir. Bu aynı zamanda sistem anlayışının hayatımız üzerindeki etkilerinin bireyler tarafından her geçen gün daha anlaşılır hale gelmesinin de doğal bir sonucudur. Günümüzün ağır rekabet şartlarında ve eskiye nazaran yoğun fırsat ortamında başarılı ve mutlu olmayı ilke edinmiş her entelektüel insanın yapması ve sahip olması gereken şeyler bir hayli artmış olupvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek zaman ve yer sınırlaması bireyleri ve organizasyonları küçülerek büyümeyevirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek çok yerde bir şeyvirgul - Gelecek Zamanda Düşünmek bir yerde de çok şey olmaya itmeye başlamıştır.