Çınar Yayınları tarafından Rıfat Ilgaz Çocuk Edebiyatı ‘Roman’ Yarışması düzenlendi.

Yarışmanın amacı, “edebiyat çınarı” Rıfat Ilgaz’ın, Türk Edebiyatı’na verdiği emeği, sanatçı kimliğini, özellikle çocuk-edebiyat etkileşimindeki temel sanatsal önceliklerini gelecek kuşaklara tanıtabilmek.

Rıfat Ilgaz Çocuk Edebiyatı ‘Roman’ Yarışması’na gönderilecek dosyaların 6 eşlem (nüsha) olarak düzenlenmesi ve 1 Nisan 2007 tarihine kadar “Başvuru Adresine” teslim edilmesi gerekiyor. Dosyalar iade edilmeyecek. Seçici Kurul tarafından birinciliğe değer bulunan dosya, Çınar Yayınları tarafından yayımlanacak ve yazarına telif ücreti ödenecek.

‘YAPITLARDA ARANACAK TEMEL ÖLÇÜTLER’
*Dil ve anlatımın, çocuğun dil evrenine uygunluğu
*Dil ve anlatımın Türkçenin anlatım olanaklarını yansıtmadaki başarısı
*Dilsel kurgunun yazınsal özgünlüğü
*Dilsel kurgunun düzeye uygunluğu (12 - 18 yaş)
*Dilsel kurgunun çocuğun düş kurmasına, düşünme sorumluluğu üstlenmesine katkısı
*Kurgunun çocuğun eğlenmesine katkısı
*Kurgudaki merak öğelerinin okuma isteği uyandırmadaki etkisi
*Olay dizisindeki çatışmaların çocuk gerçekliğine uygunluğu
*Olay / olayların geçtiği çevrenin çocuğun yaşama kültürüne katkısı
*Kahramanın/kahramanların bir/birer özdeşim öğesi olarak niteliği
*Kurgunun yapılandırılmasındaki başarı/başarısızlık (konunun yapılandırılmasını zayıflatan abartılmış merak, rastlantısallık, duygusallık vBulletin. öğelerin yokluğu/varlığı)
*Kitabın bir bütün olarak çocuğa göreliği.

Seçici Kurul
Prof. Dr. Sedat Sever
Doç. Dr. Selahattin Dilidüzgün
Y.Doç.Dr. Necdet Neydim
Dr. Kemal Ateş
Zekeriya Kaya

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Bahri Gökçebay
Sevgi Özel
Nilgün Ilgaz
Kadir İncesu

Başvuru Adresi:
Çınar Yayınları
Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Çatalçeşme Sokak No:50 Kat:4/5
Cağaloğlu İstanbul

Çınar Yayınları iletişim bilgileri:

Tel: 0-212-528 71 40
Faks: 0-212-528 71 43
www.cinaryayincilik.com.tr
cinar@cinaryayincilik.com.tr