91228 - Çocuklar için besmele tefsiriBir Müslüman her işe başlarken bismillah der ve bunun nedenini de çocuklarına analatabilir. Peki gerçekten Beslmelenin tüm hikmetlerini anlatabilir mi? İşe anlatamam diyenlere gerekli eser:


Kuran kavramlarını ve kuran bakış açısını, Allah'ın kitabının yöntemlerine ve insanın yaratılışına uygun bir sistem için çocuklarımıza aktarmayı ve bu bakış açısını onlarda bir huy haline getirmeye çalışan yazar Ümit Şimşek, çocuklar için Besmele tefsiri kaleme aldı.

Kuran'ın bakış açısını benimsemek ve varlığına sindirmek için bu bakış açısıyla erken yaşlarda tanışmak, sonra da bu konumdaki çalışmaları günlük hayatın parçası haline getirerek sürekli tekrarlamak gerektiğini belirten yazar, "Unutmayalım ki bugün Batı kaynaklı eğitim yöntemleri ve medya, hayatımızı her taraftan kuşatmış bir şekilde, başıboş bir evren modali dayatmakta, bu konudaki telkinlerini de sürekli olarak tekrarlamaktadır. Hayata bakışı bu şekilde şekillenmiş insanlar daha ileri yaşlarda Kur'an kavramlarıyla tanıştıkları zaman, bu kavramlar ne derece hayatına hakim olabilir? Falcılık, tabiatçılık. felaket kahinliği gibi bitip tükenmeyen hurafeler karışısında böyle bir insanın inancı ne derece sağlam kalabilir?" uyarısında bulundu.

Uğur Böceği yayınlarından çıkan ve çocuklar için Sevgi İçigen tarafından resimlendirilmiş olarak büyük puntolu harflerle basılmış olan "Önce Bismillah" adlı eserin, günlyük aile sohbetlerinde düzenli bir şekilde okunmasını tavsiye eden Ümit Şimşek, televizyonun tükettiği hayatımızdan günlük bir saat kadar dilimi olsun kurtarıp bu işe bakılmasını istirham ediyor ve "o zaman bir ömre neler sığabileceğini hayretle görmeniz uzun zaman almayacaktır" diyor...

9 ayrı metin bulunan kitapta her bölümün sonunda araştırma ve etkinlik bölümü yer alıyor ve bu bölümde çocukların okuduğu metinle ilgili bilgilerini sağlamlaştırmaları amaçlanıyor:

KİTAPTAN BİR BÖLÜM

"Bismillah sözü, iki sözcükten oluşur.

Bu sözcüklerden biri isim, diğeri Allah sözcüğüdür.

Beraberce başına b harfi geldinde bu sözcükler, Bismillah şeklinde okunur ve "Allah'ın ismiyle" demek olur.

Yani, biz bir işe başlarken Besmele çektiğimiz zaman, "bu işe Allah'ın ismiyle başlıyorum" demiş oluyoruz. Allah'ın adını anmakla ise şu şeyi anlatırız:

Birincisi; Allah'ı tanıdığımızı, bildiğimizi ve O'na inandığımızı bildiririz. Böylece, bir Besmele çekmek suretiyle biz Allah'a imanımızı ilan etmiş, ve O'nunla dostluğumuzu dile getirmiş oluruz...

İkincisi, herhangi bir işe başlandığımızda, biliriz i onu ancak Allah'ın yardımıyla .başarabilirniz. Bunun için, o işe .başlarken, Biz de Allah'ın adını anar ve onun yardımını isteriz.

Üçüncüsü, Allah her an bizimledir. Biz onu görür, bizi dinler, bizi gözetir ve korur. Onun adını andığımızda "Kulum beni andı" der ve bizden hoşlanır. Ondan yardım istediğimizde bizi işitir ve bize yol gösterir.

Biz de onun her an bizimle beraber olduğunu biliriz; bunu bildiğimizi de, her işimizin başında Besmele çekerek bildiririz.

Şimdi, gelin bir gün içindeki belli başlı işlerimizde Besmele çekmenin ne anlama geldiğini beraberce görelim..."