'İstanbul Dersleri' Kitap Oldu

Marmara Belediyeler Birliği'nin 'İstanbul Dersleri' Ana Başlığıyla Sürdürdüğü Etkinlikler, "İstanbul: Kent ve Medeniyet" İsmiyle Kitaplaştırıldı.


15yyistabulderskitabiol - 'İstanbul Dersleri' Kitap OlduMarmara Belediyeler Birliği'nin 'İstanbul Dersleri' ana başlığıyla sürdürdüğü etkinlikler, "İstanbul: Kent ve Medeniyet" ismiyle kitaplaştırıldı.

İstanbul üzerine araştırmaları ve çalışmaları olan tanınmış akademisyenleri ağırlayarak, bilinen en eski İstanbul'dan, günümüzün büyük metropolüne kadar birbirinden farklı konulara değinilen seminerlerde kamu görevlileri kadar üniversitelerin sosyal bilimler ile alakalı bölümlerinde okuyan öğrencilerin de ilgisini çekmişti.

Marmara Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Recep Bozlağan, Yrd. Doç. Dr. Nail Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Aynur Can'ın editörlüğünü yaptığı eserde, İstanbul'un tarihi, kültürel ve yönetim boyutunun dününe, bugününe ve yarınlarına vurgu yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer'in yanı sıra, İstanbul üzerine farklı araştırmaları olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Semavi Eyice başta olmak üzere çok sayıda tanınmış akademisyenin söyleşilerinden oluşan kitap, İstanbul'u gerçek anlamda tanımak isteyenler için önemli bir kaynak konumunda. 'İstanbul Dersleri' seminerlerinin derlenerek kitaplaştırıldığı "İstanbul: Kent ve Medeniyet" isimli eser, ücretsiz olarak Marmara Belediyeler Birliği'nden temin edilebiliyor.