Yunus Emre, Hayyam, Karacaoğlan, Pir Sultan, Dadaloğlu ve Köroğlu, şiirleri; Ezop, masalları; Nasreddin Hoca, fıkralarıyla, İleri Yayınları’nın Halk Edebiyatı Dizisi’nde biraraya geldi.

256530 - Hayyam dan Karacaoğlan a dörtlükler

On sekiz bin alem halkı / Cümlesi bir içinde / Kimse yok birden ayrı / Söyleyen dil içinde...

Yazar Öner Yağcı, Halk Edebiyatı Dizisi’yle ilgili süreci anlattı:

DÜNÜ BUGÜNE, BUGÜNÜ YARINA BAĞLAMAK
Çocukluğumdan beri halk şiirini seviyorum. Yaşamımın vazgeçilmezlerinden olan türküler, bende onun temel kaynaklarından olan halk şiiriyle sarsılmaz bir bağ oluşturmuştur. Edebiyatın, söz sanatlarının temelinin halk edebiyatı ve şiirimizin temel taşının halk şiiri olduğu gerçeğini de ihmal etmeyen bir bilinçle bir edebiyatçı olarak halk şiiriyle ilgilenmeyi çok doğal buluyorum. Bu doğallık beni yüzyılları aşıp gelen halk şiirimizin büyük ustalarıyla ilgili yazılan her şeye ilgi duymaya yöneltti. Her dilin edebiyatının kendi sözlü edebiyatı temelinde yükseleceği düşüncesiyle de yönelimimin yoğunlaştığını söyleyebilirim.
Birbirini yok sayan ya da birilerinin verdiği bilgileri görmezden gelen anlayışların bu ustalarımızı tanıtmada eksiklik yarattığını düşünmeye başladım. Haklarında söylenen her şeyin bütünlenmesi, hiç değilse bilinen bilgilerin bir araya getirilmesi, tam olarak aktarılması görevlerinin edebiyatçıları beklediğini düşündüm. Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedreddin’i aktarırken söylediği ‘dünü bugüne, bugünü yarına bağlayın’ düşünüşü de bana yol gösterdi.

AYNI KALEMDEN AYNI YAKLAŞIMLA
Yunus Emre, Pir Sultan, Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi büyük halk ozanlarıyla ilgili yaşamöyküsü çalışmaları bu saptamam ve arayışlarım sonucu ortaya çıktı. Bu ustalarımızla ilgili elbette birçok çalışma var. Ama aynı kalemden, aynı yaklaşımla ele alınmasının anlamlı bir bütünlük oluşturacağını düşünüyorum. Aslında daha uzun zamanlar ayırarak örneğin Kaygusuz Abdal, Şah Hatayi, Âşık Dertli, Harabi, Erzurumlu Emrah gibi büyük ozanlarla ilgili yaşamöykü çalışmalarını da yazmak istiyordum. Ayrıca bu geleneği günümüze taşıyan Âşık Veysel, Âşık Mahsuni gibi ustalarıyla bu dizi tamamlanmalıydı. Ama günümüzün zamanın hızlı aktığı koşullarında ne yazık ki pes ettim. Edebiyatçının güncel sorunları önüme çokça yığılınca halk şiiri alanına daha fazla zaman ayıramadım. Şimdilik halk şiiri antolojisiyle bu eksikliğimi biraz olsun gidermek niyetindeyim.

TOPRAĞIMIZIN ZENGİNLİKLERİNİ SAHİPLENMEK
Ayrıca şunu da söylemeliyim ki böyle bir dizi Dede Korkut, Âşık Kerem gibi halk öyküleriyle de birlikte oluşturulabilirdi. Hatta bu dizide Mevlana, Hacıbektaş Veli, Şeyh Bedreddin de olmalıydı. Toprağımızın bilgeleri olan Ezop, Hayyam ve Nasreddin Hoca ile ilgili çalışmalarımı bu yaklaşımla gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Kısacası, halk edebiyatı çalışmalarım toprağımızın zenginliklerini sahiplenme kaygısının bende yarattığı bir anlayışın sonucudur.


HAYYAM
I
Bir şeyh kızdı bir fahişeye,
Sen sarhoşsun, insanları tuzağa düşürüyorsun, diye
Ben senin dediğin ve göründüğüm gibiyim, dedi fahişe
Ama acaba göründüğün gibi misin sen de?

II
Tövbe edeyim diyorum her gün, kendi kendime,
Tövbe edeyim, kadehten ağzıma akan içkiye,
Ne var ki her yana gül mevsimi gelmiş,
Tanrım diyorum, edeyim bari tövbeye tövbe.


YUNUS EMRE
Dört kitabın manası
Bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin
Bu nice okumaktır

Yiğirmi dokuz hece
Okursun uçtan uca
Sen elif dersin hoca
Manası ne demektir

Yunus Emre der hoca
Gerekse bin var hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir


DADALOĞLU
Yüce dağ başında kar var buzunan
Yaktın beni eda ile nazınan
Yaremi doldurdun ince tuzunan
Üstüne de biber ektin öl deyi

Sabahtan kalktın da günden ileri
Ben kimi sevmişim senden ileri
Ziyaret olmuşsun kurban istersen
Daha malıy yoktur candan ileri


KARACAOĞLAN
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi

Bahçende gülün güllenmiş
Şeyda bülbülün dillenmiş
Koynunda memen kirlenmiş
Emilmeyi emilmeyi

Mendilim yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
İsmin ne idi unuttum
Sorulmayı sorulmayı


PİR SULTAN
Şu kanlı zalimin ettiği işler
Garip bülbül gibi zareler beni
Yağmur gibi yağar başıma taşlar
Dostun bir fiskesi pareler beni

Dar günümde dost düşmanım bell’oldu
On derdim var ise şimdi ell’oldu
Ecel fermanı boynuma takıldı
Gerek asa gerek vuralar beni

Pir Sultan Abdal’ım canım göğe ağmaz
Hak’tan emrolmazsa ırahmet yağmaz
Şu ellerin taşı hiç bana değmez
İlle dostun gülü yaralar beni


KÖROĞLU
Köroğlu bu küçük haracı nitsin
Beş bin liranın da sözü mü olur
Eğer haddi varsa çekilip gitsin
Beş bin liranın da sözü mü olur

Padişaha bile eğmeyiz başı
Göz pınarlarımızda kuruttuk yaşı
Başa yastık yaptık sivrice taşı
Beş bin liranın da sözü mü olur

Bilmeyen kaldı mı şu Köroğlu kim
Dağlar ülkesinde kanunsuz hakim
Var mıdır dünyada söylesin dengim
Beş bin liranın da sözü mü olur

Palamız keskindir, keçeyi deler
Naramız dağları ikiye böler
Köroğlu, böyle han teklife güler
Beş bin liranın da sözü mü olur