Fırtınalı Yıllarda Ülkücü Hareket / Turhan FEYİZOĞLU


i714429 podausszaupodau - Ülkücü Hareket

Türkiye'de yaşayan neredeyse tüm bireylerin ideolojik anlamda taraf olduğu 60-70'li yıllarda, İdeolojik eksenin bir tarafını "sol" oluştururken, diğer tarafını da "sağ" kesim oluşturuyordu. Sağ kesim içerisinde yer alan ve "Ülkücü", "Milliyetçi" ve "Bozkurtlar" şeklinde adlandırılan siyasal örgütlenmeler, 60'lı yılların hareketli ortamlarında çeşitli eylemlerde yer alarak sol'a karşı bir ideolojik tavır geliştirmişler ve süreç içerisinde "Sağ" ve "Sol" örgütlenmeler, güçleri oranında birbirlerine karşı eylemler düzenlemişlerdir. Bu kitapta; Yukarıdaki isimlerle anılan siyasal yapılanmaların, bu yıllarda içerisinde bulunduğu eylemler tarafsız bir gözle ve belgelere dayanarak aktarılmıştır.