8c24396b - İhtilal Tüccarları


Dünya Yahudilerinin büyük çoğunluğunun Osmanlı toprakları üzerinde yoğunlaşmasının ana sebebi neydi? İspanya’dan, Portekiz’den, İtalya’dan çıkan yüz binlerce Yahudi neden Osmanlı topraklarına yerleşti?

“Şeriat isteriz!” diye ayaklanan “gerici”, “yobaz” yeniçeriler neden matbaaya dokunmadılar(!)

Turancılık akımı Finlandiya’da doğdu, Macaristan’da iktidara geldi. Macarların İkinci Dünya Savaşı için ürettikleri tankın adı Turan’dı.

Türkçülük akımı Rusya’da doğdu. Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı’nın yıkılışında, İsrail’in kuruluşunda Türkçülük akımının ne gibi etkileri oldu?

İstanbul nasıl dünya siyonizminin merkezi haline geldi? İsrail’in kurulması için Osmanlı hazinesi nasıl soyuldu?

Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda birbirleri ile savaştırılması kimlerin işine geliyordu?

Birinci Dünya Savaşı aniden nasıl yön değiştirdi? Amerika’nın savaşa girmesinin altında yatan gerçek sebepler nelerdi?

Birinci Dünya Savaşı sonunda Filistin’deki Yahudilerin sayısı kaça ulaştı?

Birinci Dünya Savaşı sonunda silah üretmesi yasaklanan Almanya, kısa süre içerisinde bu kadar güçlü silahları nasıl üretti?

Osmanlı Devleti’ni hiç yoktan Birinci Dünya Savaşı’na sokan Enver Paşa, Alman ordusunun silahlanması için ne gibi girişimlerde bulundu?

Hitler’in iktidara gelmesine yol açan Reichstag yangınını kimler planladı? Türkiye Komünist Partisi’nin Yahudi asıllı lideri Şefik Hüsnü ile Reichstag yangınının ilişkisi neydi?

Hitler iktidara gelince, Filistin’deki Yahudi nüfusu bir devlet kurmaya yetecek sayıya nasıl ulaştı?