1- Yaşı büyürken aklının da büyümesi boyu uzarken aklının da uzaması için..
2- Ruhça yücelmelerivirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden kafaca gelişmeleri için..
3- Zekâlarının daha işlek kavrayışlarının daha çabuk olması için..
4- Zekâ yaşının takvim yaşıyla birlikte büyümesi için..
5- Yüzlerce gözü olması olayları bütün yönleriyle görebilmesi için..
6- Yaşamlarınavirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden yemek içmek dışında daha yüce bir anlam kazandırmak için..
7- Varlığımızın darlığından kurtulmakvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden yaşayamadığımız yaşamları yaşamakvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden genişlemekvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden enginleşmekvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden ömrümüzü uzatmak için.. (Suut Kemal Yetkin)
8- Yaşamı genişleten öğelerin başında geldiğivirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden kişiyi bilge yaptığıvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden ona onur ver erdem kazandırdığı için.. (Adnan Binyazar)
9- Soyutlama yapabilmekvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden bir olayı olmadan önce beyinlerinde olmuş gibi canlandırabilmek ve önlem alabilmek için..
10- Empati kurabilmekvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden kendimizden çıkıp ötekini anlayabilmekvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden başkalarının yaşamlarına da saygı duyabilmek için..
11- Beynimizinvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden dilimizin sınırları olmasıvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden dünyanın bir kitap olması ve okumayana bir şey verememesi nedeniyle..
12- Kendi yolumuzu bulmada kendi eleştiri yeteneğimizi geliştirmede kitle iletişim araçlarının genel çıktıları arasından akıllıca seçim yapabilmek için.. (Richard Bamberger)
13- Tüm insan büyüklerinin savunduğu ortak gerçeği -insanın çalıştığı ölçüde yükselenvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden yediklerini hak edenvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden kimsenin hakkını yemeyenin insan olduğu gerçeğini öğrenmek için.. ( İsmail Hakkı Tonguç)
14- Bilmenin yüksek sevinçlerini yaşamak (Albert Bayet)virgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden kendi iplerimizi kendi elimize almak için..
15- Yaşamı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek amacındavirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden okul eğitimi zavallı denecek kadar gülünç kaldığı için.. (Shakespeare)
16- Ademin hayvanlığı yemeklevirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden insanlığı okumakla kaim (olası) olduğu için.. (Namık Kemal)
17- İki ayağı üstünde yürüyen cesetler (Halim Bahadır) leşler olmamak için.. (Necip Fazıl Kısakürek)
18- Gözleri kapalı bostan beygiri gibivirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden bir ömür boyu karanlık kuyunun gıcırdayan dolabını çevirip durmamak için.. (İlhan Selçuk)
19- İnsanlık tarihine ve yaşayışına biçim verenvirgulll - Kitap Okumak İçin 27 Neden sosyal olayların nedenlerini anlatan bilim yasalarını küçük yaştan başlayarak öğrenmek için.. ( İ. Selçuk)
20- Kendisine yatırım yapabilen kendini geliştirebilen sorumluluk bilinci de demokrasi bilinci de gelişmiş bireyler olmak için.. (Halim Bahadır)
21- Televizyon ve internet çağında ekranların ayartıcı etkilerinden korunabilmek için..
22- Televizyon ve internet ağalarının görsel şiddet ve cinsel istismar içeren bazı programlarını veto edebilmek için.. (İM Medya Bildirisi)
23- Geleceğin toplumunun öğrenen toplum olarak tanımlanması nedeniyle ve kendilerini güncellemek için..
24- Okulla sınırlı öğrenmeden yaşam boyu öğrenmeye geçmek için..
25- Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın olamayacağı için..
26- Yalnızlıkta dost ve arkadaş yokluğunun yerini ancak kitaplar tutabildiği için..
27- Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla konuşmaktan aldığımız zevki alabilmek için..

Yazan : Nora Romi