Kışın sonu sayılan 40 günlük Erbain ile baharın
başlangıcı olan Hamsin bu bölümler içinde en önemli olanlardır.
Erbain, Rumi takvimle 18, Miladi takvimle 31 Ocakta
biter.
1 Şubatta Hamsin girer. Elli anlamındaki Hamsin, aşiret
arasında aynı zamanda Hams karşılığı oian beş için de kullanılır.
Yani Hamsin ile hem elli, hemde beş kasdedilir.
Hamsinin içinde 20 Şubattaki birinci, 27 Şubattaki ikinci,
7 Marttaki üçüncü cemre ile.13 Marttaki eski Mart'm girişi
vardır.
22 Martta ise Mart dokuzu diye bilinen, artık kışın gerilerde
kaldığını müjdeleyen dönem başlar. Bu tarih aynı zamanda
Hamisin'in sonudur.
Hamsin'in girişi olan 1 Şubat ile Mart dokuzu diye bilinen
22 Mart arasındaki Hamsin dönemi, Karacaoğlan'ın kasdeîtiği
beş aylarıdır.
Çukurova bayramlığın giyerken
Şubat ayı kış yelini kovarken, diyerek beş aylarının
başlangıcını belirler.
Açılır laleler gülden ziyade
Akar boz bulanık selinden sakın
Lale sümbül bürüsün de gidelim, gibi ifadelerle zaten
beş aylarının belirtilerini anlatmaktadır.
Karacaoğlan bu tesbit ve tanımda yalnız da sayılmaz.
Deli Boran;
Yağız atların sekişi
Benli dilberler bakışı
Fıratın coşkun akışı
Benzer beş ay sellerine, diyerek bu belirtiyi vurgular.
İşte bu dönemde karlar eriyerek kuru dereler selle dolar,
kardelenin hemen ardından çıkan yaban laleleri bayırları renklendirir,
sümbüller kıpırdanır.
Konuşmamı bağlarken bir daha vurgulamak istiyorum.
Çok geniş bir alanda, yani Karacaoğlan coğrafyası diyebileceğimiz
geniş bir bölgede; genişliğine ve derinliğine bir
sözlük taraması yapılmasına, yanlışlıklardan doğan metin bozukluklarının
düzeltilmesine ihtiyaç vardır.
Böylece yeni kuşaklara, arızalardan, bozukluklardan,
yanlışlıklardan arındırılmış sağlıklı bir metin verilmiş olur.
Bu sempozyumun, böylesine bir çalışma için, teşvik edici
başlangıca vesile olmasını dilerim.
-235-