Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, ticari kimlikli özel tiyatrolara da yardım yapılabilmesi amacıyla hazırlanan yasal düzenleme, Başbakanlık’a sevk edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliği’nin kaldırıldığı” yönünde çıkan haberler üzerine, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Hükümet’in, kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemeyi ve yaygınlaştırmayı birinci öncelik olarak kabul ettiği, çağdaşlaşmanın simgesi olan sanat ve sanatçılara karşı var olan duyarlılığını koruduğu vurgulanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama şöyle:
“2006 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun genel perspektifi içinde ticari kimliği olan özel tiyatrolara nakden yardım mümkün bulunmamaktadır. Ticari kimliği olmayan özel tiyatrolarla ilgili ise herhangi bir problem mevcut değildir. Ancak ticari kimliği olan özel tiyatrolara da devlet yardımı yapılabilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ile birlikte sürdürülen ortak çalışmalar kapsamında yasal düzenleme yapılarak Başbakanlık’a sevk edilmiştir. TBMM’nin açılmasını müteakip bu yasal düzenleme teklifimiz süratle kanunlaştırılarak ticari kimlikli özel tiyatrolarımıza da devlet desteği sağlanacaktır.”