DOSTLAR TİYATROSU
MARX´IN DÖNÜŞÜ
Yazan
HOWARD ZINN
Çeviren
Özüm ÖZGÜLGEN
Dramaturgi Asaf KÖKSAL
Giysi Tasarım
Özlem KAYA
Yöneten & Oynayan
Genco ERKAL

HOWARD ZINN´IN OYUN METNİNE YAZDIĞI ÖNSÖZDEN KİMİ BÖLÜMLERİ SUNUYORUZ.
Komünist Manifesto’yu ilk okuduğumda on yedi yaşındaydım. Komünist Manifesto’yu bana verenlerin oturduğumuz işçi sınıfı mahallesinin genç komünistleri olduğundan eminim! Üzerimde derin bir etki bıraktıvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de çünkü kendi yaşamımdavirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de ailemin yaşamımda gördüğüm her şey ve 1939’da ABD’nin içinde bulunduğu koşulların açıklaması yapılıyorvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de tarihsel nedenleri gösteriliyor ve güçlü bir analizin ışığıyla aydınlatılıyordu.

Babam Avusturya’dan gelmiş Musevi bir göçmendi. İlkokul dörtten terkti. O kadar çok çalışmasına rağmen eşine ve dört oğluna güç bela bakabildiğini görüyordum. Bu arada annemin de karnımızı doyurmakvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de üstümüze giyecek bir şeyler alabilmek ve hastalandığımızda bakımımızı sağlayabilmek için gece-gündüz çalıştığının farkındaydım. İkisinin de yaşamı sonu gelmeyen bir hayatta kalma mücadelesinden başka bir şey değildi. Ama aynı zamanda şunu da biliyordum kivirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de bu ülkede inanılmaz zenginlikte insanlar da vardı. Ve onlar hiç de annem babam kadar çok çalışmıyordu. Sistem adaletli değildi.1930’ların ‘Büyük Bunalım’ yıllarındavirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de etrafımdaki bütün aileler yoksulluk ve sefalet içinde kıvranıyordu ama buvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de onların suçu değildi. Kiralarını ödeyemiyorlar ve eşyaları ev sahipleri tarafından dışarı atılıyordu. Kanun da onların karşısındaydı. Gazetelerden öğrendiğim kadarıyla tüm ülkede durum buydu.

Çocukluğumdan beri iyi bir kitap okuyucusuydum. On üç yaşımdan o güne dek Charles Dickens’ın romanlarının çoğunu okumuştum ve bu romanlar içimde haksızlığa karşı bir başkaldırı uyanmasını sağladı. Kanunu da arkasına alan işverenlerin gaddarca davranışlarına maruz kalan insanlara yakınlık duyuyordum. 1939’a geldiğimizde ise John Steinbeck’in Gazap Üzümleri’ni okudum ve bu duygularım iyice güçlendi. Artık karşıma aldıklarım bu ülkedeki zenginler ve güçlülerdi.

Manifesto’da Marks ve Engels (Marks otuzvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de Engels yirmi sekiz yaşındaydı ve Engels daha sonra yazılanların çoğunun Marks’a ait olduğunu söylemişti) aynen benim yaşadıklarımı tanımlıyorlardı. Okuduklarımvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de gördüklerimvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de 19. yüzyıl İngiltere’sinin bir örneği ya da ‘Büyük Bunalım’ zamanının Amerika’sı değilvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de kapitalist sistemin ta kendisiydi. Bu sistem modern dünyada kemikleşmiş olduğu gibivirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de sonsuza dek sürmek zorunda değildi. Tarihin belli bir aşamasında ortaya çıkmıştı ve bir gün sahneden çekilecekti. Yerini sosyalist bir sistem alacaktı. Doğrusu buvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de ferahlatıcı bir düşünceydi.

Marks’ın kapitalizmin eleştirisinin günümüzde de temelde hala geçerli olduğunu göstermek istedim. Yaptığı analizler her gün gazete manşetlerinde doğrulanıyor. Bugün çok daha vahim durumda olanvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de kendi zamanındaki teknolojik değişimin erişilmez hızını ve yarattığı kaosu görmüştü. “Üretimin sürekli devrimcileşmesivirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de tüm sosyal konumların istikrarsızlığıvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de sonu olmayan belirsizlik ve endişe burjuva dönemini tüm önceki dönemlerden ayırıyor. Hepsi durağanlaşanvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de hızla donan ilişkilerdeki eski önyargılar ve görüşler terk edilmişvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de tüm yeni fikirler kemikleşmeden eskiyor. Somut olan ne varsa eriyip havaya karışıyor.” İşte Manifesto’da böyle diyordu.

“Küreselleşme” dediğimiz şeyi Marks çok açık bir şekilde görmüştü. Yine Manifesto’da şöyle diyordu: “Ürünler için sürekli genişleyen bir pazara ihtiyaç duyulması burjuvazinin dünyanın her köşesine dağılmasına neden olur. Her yerde bir yuva yapmakvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de her yerde yerleşmek ve her yerde bağlantılar kurmak ister... Eski yerel ve ulusal yalnızlığın ve kendi kendine yetmenin yerini her yöne doğru ulaşan ilişkiler ve ulusların birbirine bağımlılığı alır.” Amerika Birleşik Devletleri’nin son yıllarda yaptığı “serbest ticaret” anlaşmaları dünya üzerinde sermayenin özgürce akışını sınırlayan ne varsa kaldırmak için bir girişimdir. Bu da kapitalistlere dünyanın her yerindeki insanları sömürme hakkını verecektir.

Oyunda Marks’ın okuduğu gazete başlıkları onu pek şaşırtmaz. Bugün de daha geniş bir alanda devam eden büyük şirket birleşmelerini görür. Zengin ve yoksul arasında giderek büyüyen uçurumu görür. Bu sadece her ülkenin kendi içinde geçerli olan bir şey değil. Zengin ülkelerin ve yoksul ülkelerin halkları arasındaki uçurum ise durumu daha da dramatikleştiriyor.

20 TEMMUZ Saat 21:00
KARŞIYAKA AÇIKHAVA TİYATROSU
BİLGİ > 464 76 95 GİŞE > 362 61 61
BİLETLER > AÇIKHAVA GİŞEvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de ALSANCAK D&Rvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de KARŞIYAKA PAN KİTABEVİ
22 TEMMUZ Saat 21:00
BORNOVA AÇIKHAVA TİYATROSU
BİLGİ > 464 76 95
BİLETLER > AÇIKHAVA GİŞEvirgulll - 20 - 22 Temmuz'da "Marx'ın Dönüşü" İzmir'de ALSANCAK D&R
Gruplara İndirimlidir