TİYATRONUN TANIMI

Tiyatro ; insan yaşamında geçmiş , geçebilecek olayların , yaşama , benzetme , öykünme yollarıyla , belli yerlerde bir görücü topluluğu önünde canlandırılması sanatıdır.

Tiyatro ; bir olayı belirli kişilerle , yapıta uygun bir dekor içinde ışık , müzik , efekt kullanarak tekelci bir sahne düzeniyle canlandırma sanatıdır.

Tiyatronun sözcük kökü :
Tiyatro : Yunanca ‘ Theastai ’ = görmek ‘ ten
Theatron = genel görüş

Başlıca komedya türleri :

1- Karakter Komedyası : İnsan karakterinin gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyadır.
2- Töre Komedyası : Toplumun gülünç ve aksak yanlarını gösteren komedyadır.
3- Entrika Komedyası : Olaylar merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenerek , çoklukla güldürmek amacıyla yazılan komedyalardır.

ÜÇ BİRLİK KURALI
İlk tiyatro oyunlarında titizlikle gözetilen Üç Birlik Kuralı , bütün ilk çağ tiyatrosunu kapsadıktan başka , 16. yüzyıla kadar sürmüştür.
1- Zamanda birlik : Oyunlar , konu bakımından belli bir süre dışına çıkamazlar.Örneğin , bir konu yirmi dört saat içinde başlayıp sonuçlanacaktır.
2- Yerde birlik : Olayların geçtiği yerler , uzaklık , eseme bakımlarından birbirine yakın , uygun olacaktır.
3- Konuda birlik : Konular , görücüyü şaşırtmayacak , kuşkuya düşürmeyecek , eseme zinciri dışına çıkmayacak biçimde , olayların birbirine kolaylıkla geçebileceği yolda ele alınıp islenecektir.

Üç Birlik Kuralı , özellikle Sheakspeare’den başlayarak gözden düştü , bir süre sonra da büsbütün bırakıldı.