Okullarda tiyatro çalışmalarının yararları :

Tiyatro Çalışmalarının Bireyler İçin Eğitici ve Yetiştirici Yönü

a) Dayanışmayı öğretir ;
b) Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini geliştirir;
c) Düşünerek , yorumlayarak okumayı öğretir;
d) Topluluk içinde konuşmayı öğretir;
e) Doğru ve güzel konuşmayı sağlar;
f) Estetik algılama yeteneğini geliştirir;
g) Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;
h) Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;
i) Toplumun , kişiliği ezmesini önler;
j) Çocuğun elini,kolunu kullanmasını denetim altına alır.


Daha doğru bir dünya istiyorsak , çocuklarımızın geleceğini güvence altına almayı düşünüyorsak tiyatronun eğitsel ve toplumsal katkısını aklımızdan çıkarmamalıyız.Tiyatroyu tek tük örneklerle değil , yurt düzeyinde yaygın bir duruma getirmeliyiz.Gereken yaygınlığı ise ilkokuldan üniversitenin son sınıfına değin sürdürecek bir anlayışı edinmekle sağlayabiliriz.