Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Stajyer Sanatçı imtihanı yapılacaktır

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden :

Genel Müdürlüğümüze bağlı Erzurum, Sivas, Van, Konya, Diyarbakır, Trabzon ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere sınavla aşağıda belirtilen sayıda stajyer sanatçı alınacaktır.

1 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin msn angel - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Stajyer Sanatçı İmtihanı fıkrasının 1,2,4,5,6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve ayrıca sahnede mesleğin gereklerini aksatacak biçimde fiziksel ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

2 - Adayların en az 4 yıl lisans düzeyinde oyunculuk eğitimi veren bir tiyatro okulundan mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

3 - Stajyer Sanatçı sınavına girmek isteyen adaylar, sınavı kazanmaları halinde atanacakları Tiyatro Müdürlüklerinde Stajyerlik süresi de dâhil olmak üzere en az 6 yıl görev yapmayı kabul edeceklerine ve bu süre içerisinde hiçbir şekilde tayin talebinde bulunmayacaklarına dair Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan taahhütnameyi imzalamak zorundadırlar.

4 - Sınav 20/10/2010 - 28/10/2010 tarihleri arasında Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri (İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi) Gimat/ANKARA adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde genişletilmiş sınav komisyonunca yapılacaktır. Sınava başvurunun fazla olması halinde sınav tarihleri uzatılacaktır.

5 - Adaylar uygulamalı sınavda kendilerinin seçtiği iki parça oynayacaklardır. Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları gerekmektedir.

6 - İsteklilerin en geç 15/10/2010 günü mesai bitimi olan 17:30’a kadar görev istek formu, nüfus cüzdanı örneği, tasdikli öğrenim belgesi, taahhütname ve 2 adet fotoğrafla birlikte şahsen veya posta ile Ankara’da Küçük Tiyatro binasında bulunan Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar başvurularında il tercihi yapmayacaklardır. Görev istek formları ve taahhütnameler Tiyatro Müdürlüklerimizden ve Genel Müdürlüğümüze ait Devlet Tiyatrolar Genel Mdrl adresinden temin edinilebilir. Postadan meydana gelebilecek gecikme ve aksaklıklar kabul edilmeyecektir.

7 - Sınava girecek adayların listesi ve sınava girecekleri günler sınavdan önce yukarıdaki web sitemizde açıklanacaktır.

8 - Sınav giriş belgeleri adaylara sınav günü verilecektir.
Stajyer Sanatçı
Diyarbakır 7
Erzurum 7
Sivas 8
Van 10
Trabzon 1
Konya 5
Adana 4
TOPLAM 42