Bu sergi çok tartışılacak!

Santralistanbul'da açılan ve Türk sanatının 1950-2000 dönemine ışık tutan 'Modern ve Ötesi' sergisi çok tartışılacak.
Lütfen bu sergiyi Türkiye'de bir ilk, şimdiye kadar açılmış en büyük sergi diye yansıtmayın" diyor Zeynep Rona. Zeynep hanıma söz verdik, 'ilk' ve 'en büyük' demeyeceğiz. Sadece verileri ortaya koyalım. Yer Santralistanbul'un içindeki çağdaş sanat müzesi. Böyle özel tasarlanmış bir sergileme mekanı daha önce görmemiştik. Sergi 'Modern ve Ötesi', Türk sanatının 1950-2000 arasındaki 50 yıllık dönemini kapsıyor, içinde 100'den fazla sanatçının 450 yapıtı yer alıyor. Daha önce böyle bir sergi gören var mı?
Serginin dört küratöründen üçüyle Fulya Erdemci, Zeynep Rona ve Semra Germaner'le Santralistanbul'da buluştuk, Orhan Koçak ise katılmadı. Tatlı tatlı sergiyi anlattılar, ancak sıra fotoğraf çektirmeye gelince huysuzlaştılar, özellikle Zeynep Rona. Biz değil sergi ön plana çıksın derdindeler. Asla biz en iyisini yaptık demiyorlar: "Biz bir seçki yaptık, tartışılsın, başkaları da başka seçkiler yapsın ki böylece Türk sanat tarihi yazılsın." Kısacası çok tartışılacak dev bir sergiyle karşı karşıyayız. Baksanıza Canan Beykal ve Mehmet Aksoy, eserlerinin sergide yer almasını istememiş. Söz küratörlerde...
Zeynep Rona: Lütfen bu sergiyi Türkiye'de ilk, en büyük sergi diye yansıtmayın. Beni ürkütüyor.
Semra Germaner: Öğretici bir sergi olmasına dikkat ettik.
Rona: Sanat tarihçi olarak işin içindeyiz. Küratörlük iddiamız yok.
Germaner: Biz bir müze gibi düşündük. Sanat tarihsel bir sergi olsun istedik. Mesela Orhan Koçak var ekipte. O edebiyatçı. Modernizmin açılımını yaptı bize. Serginin modern kısmının İstanbul Resim Heykel Müzesi olmadan altından kalkamazdık.
Rona: Ankara Resim Heykel Müzesi'nden resim alamadık. İzmir'den de istememeye çalıştık.
Germaner: Çok titiz davrandık. Modern ve modern ötesinin bir arada olduğu ilk sergi olabilir. (İlk sözcüğünü duyunca Zeynep Rona yüzünü ekşitiyor.)
Rona: Bu, Türk sanatının belkemiği değil. Bu bizim kurgumuz. Tartışılacaktır, tartışılsın istiyoruz.

(Bu sırada Fulya Erdemci giriyor içeriye. Hayli yorgun.)
Fulya hanım çok yorgun görünüyorsunuz.
Fulya Erdemci: Türk sanat tarihi zorlar! Belkemiği demiyoruz ama şunu da yapmıyoruz. Toptan alternatif bir sanat tarihi yaratma çabası değil asla. Bu sergi sanat tarihsel diyaloğun ortaya konulmaya çalıştığı bir sergi.
Germaner: Şimdiye kadar pek çok sanatçıdan eserler alınıp sergiler yapıldı ama atılan adımların ölçüleri konulmadı ortaya. Biz şunu anlatmak istedik. Sergide her bir sanatçının modernizme adım atıp nasıl katkı sağladığını kendi içinde de göstermek istedik. Heykel alanına bakıyoruz 1950'lerde büyük bir çıkış yakalıyor Türk sanatı. Hiçbir şekilde Batı'dan farklı değil. Modernizm içinde Cumhuriyet döneminin bir hedefi var. Muasır medeniyet seviyesi. Belli bir kalitenin altına asla düşmeyen bir sanatçı grubu var. Her zaman bu eserleri alın dünyada hangi müzenin modern bölümüne koyarsanız çok da aşağı kalmaz. Bir Zeki Faik'i, bir Adnan Çoker'i, Özdemir'i (Altan), bir Hadi Bara'yı koyun Batı müzelerine bu eserler tutunur.

Türk sanatı Batı'nın uzağında değil diyorsunuz. Peki o zaman neden sanatçılarımız Batı'da çok tanınamadı, Batı müzelerinde yeterince yer almıyor?
Germaner: Bana göre ekonomik zorluklardan. Türk sanatçısının arkasında menajeri yoktu ki onu alıp götürüp tanıtacak. Bizim sanatımız Batı'ya dönük.

Onun için biz bu kadar çok sanatçı çıkarıyoruz, bugün iyi bienal düzenleyebiliyoruz. Batı'ya çabuk entegre oluyoruz. Bunu Arap ülkeleri yapamıyor.
Erdemci: 70'lerde, 60'larda dünyadaki önemli bienallerde bizim sanatçılarımız yer aldı, yurtdışında çeşitli ödüller kazandı. Batı kendi içinde daha bir bütünlüklü, daha çok hareket imkânı var. Sanatçılar Batı'da belli merkezlerde toplanmış. Oralarda yaşıyor olmak önemli bir faktördü. Bugün Afrika'dan da sanatçı geliyor, Uzakdoğu'dan da...
Germaner: Batı çok oryantalist bakış açısıyla bakıyordu bize. Ama bugün artık bizim sanatçıları da kendi müzelerine almaya başladı.
Neden 1950-2000 dönemi de mesela 1930-2007 değil.
Erdemci: Türkiye'deki ilk soyut 1947 tarihli. Soyutu almamızın nedeni ne? Soyuta geçmek bir tür özgürleşme ve sivilleşme dönemi. O özgürleşmeyle birlikte sanatçıların bireysel ifadeleri çok daha iyi ortaya çıkıyor. Türkiye'deki yüksek modernizm de 50'lerde ürünlerini veriyor. Aslında burada tarihler o kadar önemli değil. Biz sanatçıların sanat dünyasına çıkış tarihlerini temel aldık. O yüzden sergide 2004 işleri de var.
Germaner: Sanatçıların aşamalarını, moderne yaptığı katkıyı göstermeye çalıştık. O kadar ilginç şeyler çıktı ki ortaya heykelle resim birbiriyle örtüşüyor. Diyelim bir Şemsi Arel'le Cemal Bingöl'ün resminde o dönemde Zühti Müritoğlu'nun yaptığı heykelle müthiş benzerlikler taşıyor.

Erdemci: Modern ve çağdaş sanat arasındaki ayrımı ve geçişi ortaya koymaya çalıştık. İkisinin çakışma noktası var, 20 yıllık bir dönemde üst üste biniyor.
Germaner: Moderne eleştiri getiren modern sonrasıyla moderni birlikte görebileceğimiz ilk sergi.

İlk dediniz, Zeynep hanım kızacak ama...
Rona: ... (Gülüyor)
Erdemci: Şu açıdan iddialı bir sergi. Çağdaş sanat açısından baktığımızda ilk. Bu, bir çabadır, en mükemmeli biz yaptık diye değil. Çünkü çağdaş sanatın tarihi bugüne kadar hiç bir araya getirilmedi. 1960'tan 2000'e iddialı. Ama şu anlamda iddiasız, evet iki yıllık bir çaba önemli bir çabadır ama yeterli bir çaba mıdır? Değildir. Ve çağdaş sanat tarihi de yazılmadı. Bu sergi bir temel olsun bir tartışma platformu yaratsın. Şu da olacaktır, mesela İsmail Saray var 80'ler, 90'larda. Bizim sergimizde yok. Neden yok? Devamı gelmedi, bırakmış. Birisi çıkıp diyecek ki "Bu sergide olmalıydı". O zaman oturalım tartışalım. Biz burada düşünce için bir ortam hazırlıyoruz, bu konuların tartışılabilmesi için.
Germaner: 1950'ler sanat ortamının sivilleşmeye başladığı dönem ama kırılma noktası 1980'lerdir. Özel galerilerin açılması, güncel sanattaki atlılım. Politik çalkantı süreçlerinde sanatçı devamlı üretti. Yokluğa dayandı, sıkıntı çekti, dayandı. Bir yerde tıkandı ve 2000'li yıllarda patladı. Bugün yaşadığımız hareketlilik, bütün bu şahane sergiler, bütün bu güzel müzeler, galeriler bunun sonucu.
Rona: İşte bu sergi bu hareketlilik içinde bütün sanatçılarıyla bu ortamı göstermeye çalışıyor.
Erdemci: Bugün Türk sanatçılar dünyada söz sahibi gerçekten. Önce yurtdışında tanındılar, sonra Türkiye'de. Kutluğ Ataman'ın MoMA'da sergilenin işi sergileniyor burada. Ama önce MoMA'daydı. Mesela Sarkis'i var, Ayşe Erkmen'i var... 80'lerin kırılma noktası ama çağdaş sanatta bu yeni yeni başladı. Artık çağdaş sanat işleri de satın alınmaya başlandı. Demek istediğim 90'lardaki entegrasyonu da gösteriyor bu sergi. Bir Sabri Berkel'in ardından Mithat Şen'i gösteriyoruz. O kadar güzel konuşuyorlar ki birbirleriyle. Mithat Şen'in ardından da Haluk Akakçe'yi. Bu üç sanatçının isminin yan yana geçtiği bir bağlam düşünemezsiniz. Hepsi soyutla ilgileniyor ama soyuta farklı bakıyorlar. Soyut nedir, hikayesi olmayan bir şey. Haluk Akakçe onu bir hikayeyle bağlantılandırıyor. Bütün devamlılıkları ve kopuklukları görebiliyorsunuz bu sergide.
Germaner: Bütün bunlar sanatımızın zihinsel altyapısı olduğunu gösteriyor. El becerisi değil.

Türkiye'deki diğer alanlardaki modernizm ile sanatın modernizmini karşılaştırdığımızda nasıl bir resim çıkıyor ortaya?
Erdemci: Ekonomik küresselleşmeyle birlikte Türkiye'nin ekonomisinin çok çok daha iyiye gittiğini düşünmüyorum kendi adıma ama sanat açısından bakıldığında parlak gelecek görüyorum. Toplumsal çalkantılar çağdaş sanatın parladığı dönemler oluyor. Ekonomi değil çağdaş sanat patladı.

Sergiye almak isteyip de çeşitli nedenlerle alamadığınız sanatçı var mı?
Erdemci: Canan Beykal ve Mehmet Aksoy sergiye katılmak istemedi. Kendi tercihleri. Çağdaş sanatta 2000'lere gelindiğinde halka büyüyor. Bu halkayı daraltmak zorunda kaldık. Sanatçıları başlıklar altında topladık, bunu yaparken bazı sanatçılar dışarıda kaldı. Bir çerçevelemedir bu. Hepsini içine almak da mümkün değil.

Böyle kapsamlı bir toplam olduğu için bazı sanatçılar "Biz niye yokuz?" diyecektir. Onlara nasıl bir açıklamanız olacak?
Germaner: Çok sanatçı kalmıştır dışarıda ama Türkiye'de ne kadar sanatçı varsa onlardan birer tane eser göstererek bu sergiyi düzenleyemeyeceğimizi anladık.
Erdemci: Bu, bizim kurgumuz. Her sanatsal kurguda içerme ve dışlama vardır. Sergiye alınmayan sanatçıların kötü sanatçı olduğu anlamı asla çıkarılmamalı.
Germaner: Bize alınmasınlar, küsmesinler deriz. Başka sergide de başka sanatçılar ele alınacaktır.

Bu konuda içiniz rahat yani.
Erdemci: Bugüne kadar böyle bir şey yapılmamış, biz bir ortaya koyalım, sonra tartışılsın. En iyiyi biz yaptık demediğimiz için içimiz rahat. Hedefimiz hakikaten bu tartışma platformunu kurmak.
Rona: Biz tartıştık, hakikaten tartıştık, daha artık gelebileceğimiz bir nokta yoktu. O noktaya ulaştığımızda da sergi oluştu.

Sadece tartıştınız mı, kavga etmediniz mi?
Rona: Kavga da ettik ama sonuçta sindirdik birbirimizi.
Germaner: Keşke bunun gibi başka açılardan farklı insanlar başka sergiler yapsa...
Erdemci: Böylece Türk sanat tarihi ortaya çıksın... Alacağımız tepkiler önemli.
Rona: Tepkilerin bundan sonraki böyle sergilere yol açıcı tepkiler olmasını dilerim ben.
Germaner: Evet, tepki olsun ki ileriye gidelim. Bu işte Türkiye'nin sanatsal üretimini ortaya koyuyor. Öğretici olmasından korkmadık, kafa karıştırıcı olmasın istedik.
Erdemci: Buraya gelen genç sanatçılar şöyle dedi: Biz işte kitaplarda gördüğümüz şeyleri ilk defa bir arada görüyoruz. Bu çok çok
önemli. Altı ay sürecek bu sergi ve bu süre boyunca çeşitli paneller, tartışma platformları gerçekleştirmek istiyoruz. Buradayız yani tartışmaktan kaçmıyoruz...