1735 - Sınırlar Arasında
Avrasya coğrafyasında hem Osmanlı bakiyesi Türklerin durumunu hem de genel olarak o ülkelerin yeni dünya düzeninde üstlendikleri rolleri anlatan bir haber belgesel Sınırlar Arasında....
Bu coğrafyadaki her ülkenin ekonomi ve politikasına, aydınlarının ve gençlerinin durumlarına değiniliyor, sanatçıları tanıtılıyor, sivil toplum örgütlerinin ilişkileri özetleniyor.
Yayın
12.09.2006 13:20 / TRTINT
12.09.2006 23:20 / TRTINT
12.09.2006 04:45 / TRTINT
12.09.2006 19:30 / TRTTÜRK
12.09.2006 13:20 / TRTTÜRK