6 Mayıs 1927 : Yurdumuzda ilk radyo yayınları başladı.

18 Ocak 1937 : Türkiye’de ilk dış yayın 5 kw. gücünde Ankara Radyosu’ndan yapıldı. Aynı yıl, sağlıklı bir radyo yayıncılığına geçilebilmesi için Atatürkün emirleriyle Ankara Radyosu’nun yapımına başlandı.

28 Ekim 1938 : Ankara Radyosu, bir yıl gibi kısa sürede tamamlanarak hizmete girdi.

9 Kasım 1949 : İstanbul Radyosu, yeni stüdyolarında düzenli yayına başladı.

24 Mart 1951 : İzmir Radyosu kuruldu.


1 Ocak 1963 : Yurtdışı yayınları “Türkiye’nin Sesi” adıyla yayınlanmaya başladı.

1 Mayıs 1964 : TRT kuruldu ve 359 sayılı TRT Kanunu yürürlüğe girdi. Radyo’lar TRT yönetimine geçti.

31 Ocak 1968 : TRT Ankara Televizyonu, deneme yayınlarına başladı.

7 Eylül 1970 : İzmir Televizyonu, deneme yayınına başladı.