Zaman art arda gelen olaylar dizimidir. Olay dızimlerini daha iyi tanımlamak için kimi olayları ölçü almışız. Bizim ölçümüz dünyanın hareketleridir.

En uzun menzilli algılamamız görme duyumuzdur. Fakat evrenin büyüklüğü yanında bu menzilde çok ufak kalır. Bir bakıma şu anımız ile olayların oluşum anı arasında algılama farkı oluşur.

Örneğin sabahleyin güneşin doğuşunu seyrederken güneşin şu anını değil yedi dakika önceki halini gözlüyoruz.

Başımızı kaldırıp yıldızları baktığımızda gerçek evreni gözlemekten çok uzağız.

Gözlediğimiz geçmişin kademeli yansımalarıdır.

Bir bakıma güneş sistemi denilen uzay filosu geçmişin yanılsamalı hayali ortamında o an için bilinmeyen bir yere, yöne doğru gitmektedir.

Olaylar arasında şu an farkı vardır. Şu an farkı dünyamız söz konusu olduğunda sadece on salise kadardır.Evrenin büyüklüğü söz konusu olduğunda şu an farkı milyonlarca seneye kadar çıkabilir.

Şu anları çakışan olaylar ancak birbirlerini etkiler. Bu nedenle geçmişe ya da geleceğe gitmek mümkün değildir.

Çok yüksek hızlara ulaşıldığında zamanı değilde ölçü alınan olayların yavaşladığını gözlemek mümkünse de bu gözlem bir yanılsamanın ürünüdür.

Gerçekte ne zaman durmuş, ne de yavaşlamıştır.

Bu ara son bir konuyu da yazalım.

Evreni dolduran tüm cisimler hareket halindedir. Bu nedenle en yüksek hız olarak belirlenen ışık hızı kavramı yanlıştır.

Işık hızına ulaşan bir madde yok olmaz. Sadece dış gözlemciler tarafından yok olduğu zannedilir. Nedeni ise kinetik enerjinin yüklenmesidir.

Bu tıpkı dünyamızın yüz binlerce km hızla güneşin etrafında dönmesini hissetmememize benzer.

Gerçekten de güneş sitemi iki yüz bin km hızla Vega yıldızına doğru gidiyoruz ama biz bunun farkında bile değiliz.

Gerekli ortan sağlandığında ışık hızı rahatlıkla aşılabilir.

Evren içi seyahatlerin en büyük sorunları hızın oluşumu değil, göktaşları, tersinim ve sürtünmedir.


Sonuç olarak şunları yazabiliriz.

Işık hızına ulaşmak ve hatta aşmak mümkün olabilir ama geçmişe ya da geleceğe gitmek sadece bir hayaldir.