OLmaz bu bize yapıLmaz,,
KaLbim usLu durmaz bir çıLgınLık yapar..