http://www.youtube.com/watch?feature...v=Yhh3QxktZZY#

Düz değil, düzen değil,
Az değil, ezen değil,
Boz eğil, bozan değil,
Bir gül biter içimde, içimde, içimde,
Tam bildiğin biçimde, biçimde, biçimde,
Oofff...
Gecenin tam üçünde,
Gecenin tam üçünde.

Can değil, canan değil,
Er değil, eren değil,
Geç değil, erken değil,
Bir gül biter içimde, içimde, içimde,
Tam bildiğin biçimde, biçimde, biçimde,
Oofff.
Gecenin tam üçünde,
Gecenin tam üçünde.

Sevda gibi kanımda,
Can verirken elimde,
Pençe gibi düşümde,
Uy değil, uyku değil.

Bir gül biter içimde,
Gecenin tam üçünde,
Gecenin tam üçünde.