http://www.youtube.com/watch?v=NeUS7s1mPps

Carna dilé min digivişe
Ne roj û ne şev ji min re heye
Carna dilé min digivişe
Gelo ev jîyan çi girane

Heval a min qé bihar nayé
Gé havîn nayé sebra’m nayé
Herdû çavé’m qé tav dernayé
Gé hîv dernayé xewa’m nayé

Carna dilé min dilerize
Ne berf ne baran hénik dike
Carna dilé min dilerize
Ne agir ne sor min germ dike

Söz Müzik : Turan Şengül