Senin burada olman lazım,benim halim hiç iyi değil