screenshot - PHP Tooltip Screenshot (Site ekran görüntüsü)

Web sitelerinde verilen dış bağlantılar için link üzerine gelindiğinde gidilecek sitenin ekran görüntüsünün (screenshot) bir tooltip aracılığıyla gösterimine şahit olmuşsunuzdur. Bu gibi uygulamalar çoğunlukla sadece javascript kullanılarak yapılıyor olsa da, ben olayı biraz daha basite indirgeyip böyle bir uygulamanın PHP yardımıyla nasıl yapılabileceğinden bahsedeceğim. Uygulama için öncelikle Thumbshots.org‘a teşekkür etmemiz gerek. Site ekran görüntüleri için bu sitenin sağladığı ücretsiz ekran görüntüsü servisten yararlanacağız.
Kullanacağımız bir diğer uygulama ise Oliver Bryant tarafından javascript ile hazırlanan boxover.JavaScript isimli, basit ve belli başlı tüm browserlar tarafından desteklenen bir tooltip uygulaması.
boxover.JavaScript dosyasını screenshot göstermeye uygun bir şekilde düzenledikten sonra (bu işi ben hallettim) yapılacak ilk iş, metinlerin içerisinde yer alan ve http://www. / www. ile başlayıp .uzantı ile biten içerikleri otomatik olarak algılayıp linklendirecek ve ekran görüntüsü ifadesini ekleyecek bir otolink fonksiyonu oluşturmak:

PHP- Kodu:
<?php
function otolink($text) {
    
$pattern "/(((http[s]?:\/\/)|(www\.))?(([a-z][-a-z0-9]+\.)?[a-z][-a-z0-9]+\.[a-z]+(\.[a-z]{2,2})?)\/?[a-z0-9._\/~#&=;%+?-]+[a-z0-9\/#=?]{1,1})/is";
    
$text preg_replace($pattern'<a  href="$1" target="_blank" title="header=[<img  src=images/link.png> $1] body=[<img  src=http://open.thumbshots.org/image.aspx?url=$1>]">$1</a>'$text);
    
$text preg_replace("/href=\"www/""href=\"http://www"$text);
    
$text preg_replace("/link.png> www./""link.png> "$text);
    
$text preg_replace("/link.png> http:\/\/www./""link.png> "$text);
    
$text "$text <script src=\"boxover.JavaScript\">***********";
    return 
$text; }
?>
Bu fonksiyon adresleri otomatik olarak algılayıp linklendirdiği gibi url’lere ekran görüntüsü için gerekli javascript kodlarını da ekliyor. Fonksiyonu otolink.php ismiyle kaydettikten sonra kullanmak istediğimiz dosyalara include ediyoruz.


Kullanım:
PHP- Kodu:
<?php 
include('otolink.php');

// screenshot içerecek metin
$metin "Şu an için en bilinen arama motorları www.google.com ve www.bing.com'dur. ";

// metni otolink fonksiyonu ile işliyoruz
$metin otolink($metin);

// metni ekrana yazdırıyoruz
echo "$metin";
?>
Hepsi bu kadar. Dikkat edilmesi gereken bir nokta da boxover.JavaScript dosyasının ve images klasörünün, fonksiyonu kullandığımız dosya ile aynı dizinde olması gerektiği. Bunun haricinde scripti dilediğiniz gibi mıncıklayıp kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

Scriptin çalışan demosu:

demo - PHP Tooltip Screenshot (Site ekran görüntüsü)

Script'i indir:

49b55ad8 allwantindir - PHP Tooltip Screenshot (Site ekran görüntüsü)