Yöntem 1

ISA Server, ISA Management'ı başlatın ve sonra Publishing ' i genişletin.
Sunucu yayımlama kuralları) sağ tıklatın ve Güvenli posta sunucusu</a1>'ı tıklatın.
Sihirbaz başlatıldıktan sonra ileri ' yi tıklatın ve sonra da uygun bir yapılandırma bilgilerini girin. Tipik bir dağıtım içinde aşağıdaki seçenekleri tıklatın:
Gelen SMTP
Giden SMTP
Sunucu POP3 veya ımap4 için kullanmasını istediğiniz kullanıcılar ve istediğiniz SSL kimlik doğrulamasını kullanmak için uygun ayarları seçin.
Ileri ' yi tıklatın ve dış IP yazın ISA Server bilgisayarının adresi.
Ileri ' yi tıklatın, yerel ana bilgisayardaki seçeneğini tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
Son ' u tıklatın.

Yöntem 2

ISA Management'ı başlatın.
Erişim ilkesi ' ni genişletin ve sonra IP Packet Filters (paket süzgeçleri) tıklatın.
Bir paket süzgeci oluştur seçeneğini sonra filtre için bir ad yazın ve sonra ileri'yi tıklatın ..
Paket iletimine izin ver'i tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
Bu süzgeci kullan sayfasında özel ' i tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
Süzgeç ayarları sayfasında aşağıdaki bilgileri girin:

IP Protocol: TCP
Direction: Inbound
Local Port: Fixed Port
Port Number: 25
Remote Port: All ports
Ileri ' yi tıklatın, ISA Server bilgisayarındaki her dış arabirimin varsayılan IP adresi seçeneğini tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
Tüm uzak bilgisayarlar) seçeneğini tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
Son ' u tıklatın.
Bir giden SMTP filtre oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
ISA Management'ı başlatın.
Erişim ilkesi ' ni genişletin ve sonra IP Packet Filters (paket süzgeçleri) tıklatın.
Bir paket süzgeci oluştur seçeneğini sonra filtre için bir ad yazın ve sonra ileri'yi tıklatın ..
Paket iletimine izin ver'i tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
Paket iletimine izin ver'i tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
Bu süzgeci kullan sayfasında özel ' i tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
Süzgeç ayarları sayfasında aşağıdakileri girin bilgileri:

IP Protocol: TCP
Direction: Outbound
Local Port: All Ports
Remote Port: Fixed Port
Port Number: 25
Ileri ' yi tıklatın, ISA Server bilgisayarındaki her dış arabirimin varsayılan IP adresi seçeneğini tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
Tüm uzak bilgisayarlar) seçeneğini tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
Son ' u tıklatın.


Alıntı