İşletim Sistemi:
+Windows Vista Home (x64 ve 32bit "x86" )
+Windows Vista Home Premium (x64 ve 32bit "x86" )
+Windows Vista Ultimate (x64 ve 32bit "x86" )


Windows Vista TCP IP Event ID 4226 Auto Patcher

Download Link 1
Download Link 2


Event ID 4226 Patch Nedir ?


Windows'un Yoğun Proxy Bağlantılarına (DDOS) Karşı Bir Duvarı olan tcpıp limitini kaldırmanıza yardımcı olarak bir packdir.Yamultucu veSuperClone gibi multi-thread bağlantıları kullanan programları rahatçakullanmanızı sağlayacaktır.


XP Event Patch'inden Sonra Çıkarılan En Son Packtır.Oto İnstall Pack İçin:


Windows Vista 32bit (x86 için) Kullananlar için:


İndirdiğimiz VistaTcpipPatch.rar sıkıştırılmış klasör içerisinden ilkönce InstallPatch32.bat dosyasını çalıştırıyoruz ve dosya kopyalandıdiyecektir ve windows vista cd'si istecektir bunu önemsemeyin iptaldiyip geçin..Sistemi Yeniden Başlatın...

TCP IP Limiti Olarak verilen Değer: 5000Windows Vista 64bit (x64) Kullananlar için:


İndirdiğimiz VistaTcpipPatch.rar sıkıştırılmış klasör içerisinden ilkönce InstallPatch64.bat dosyasını çalıştırıyoruz ve dosya kopyalandıdiyecektir ve windows vista cd'si istecektir bunu önemsemeyin iptaldiyip geçin..Sistemi Yeniden Başlatın...

TCP IP Limiti Olarak verilen Değer: 5000------------------------------------


Manual İnstall Pack için:

1.Download patch tcpip.sys: 64-bit tcpip.sys veya 32-bit tcpip.sys. Alternatif download link 32-bit ve 64-bit için.2.Başlat-Çalıştırdan Şu 2 Komutu Çalıştırıyoruz:

1. takeown /f c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
2. cacls c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys /G “username”:F

3.Güncel olarak Windows Vista üzerinde Asıl Kullanıcı adıyla ,kayıtlı olan kullanıcı kaydını değiştirir.

İkinci Komutu Uyguluyoruz:

icacls c:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys /grant “username”:f

4.Uygulayacağımız Komut TCP IP Auto-Tuning Çalışmasını İptal Eder.Bağlantılarımızı Engelliyor.

netsh int tcp set global autotuninglevel=disable

5.Windows Vista x64 bit için packliyeceğimiz dosya ; bütün driverları kontrol ettiği için bu dosyanın işlevini iptal ederiz:

bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS

6.Şimdi C:\windows\system32\drivers Klasörü içindeki tcpıp.sys dosyasını yüklediğimiz patchli [Klasörümüzİçerisinde 64bit ve 32bir versiyonlar için .sys dosyalarımevcut.Sisteminize Uygun Olanı Seçiniz.tcpip32 dosya adını tcpip olarakdeğiştiriniz.] tcpıp.sys dosyası ile yer değiştirerek adım adım tcp ıp limitini kaldırıyoruz.

Şimdi Normal olarak Windows Vistada Administrator Kullanıcı olarakoturum açıyoruz.Sonra Restart Atarak F8 ile Güvenlik Modu ile OturumuAçıyoruz.

Şimdi tcpıp.sys dosyalarını yeniden yazıyoruz.

Başlat-Çalıştır-Regedit

HKEY_LOCALL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Tcpip\Parameters

Mause ile Pencerede Sağ Tıklayarak Yeni "DWORD" Değeri Oluşturyoruz veDeğerin İsmine "TcpNumConnections" ismini veriyoruz sonra kaydediyoruz.

Bu Sefer Oluşturduğumuz DWORD değerinin üzerine 2 kez tıklıyoruz,TCPConnection Limiti olarak değer olarak 5000 Yazıyoruz ve Kaydediyoruz.

İsterseniz registry registration file (another download link) dosyasını indirerek kayıt girdileri ile kolayca yapabilirsiniz.

7.Bilgisayarı Yeniden Başlatınız.Artık Rahatça Yüksek Bağlantı Kullanan Programları Kullanabileceksiniz.

Limit Bağlantıları:

Vista Home Limiti: Maximum 2 Bağlantı
Vista Ultimate: Maximum 25 Bağlantı
XP Professional SP2: Maximum 10 Bağlantı