Fix Stop 0×000000A0 Internal_Power_Error When Windows 7 Hibernates

Windows 7′nin Hazırda Beklet’e alınması sırasında veya Hazırda Beklet konumundan çıkması sırasında mavi ekran hatası ile karşılaşabilirsiniz.Komut satırını yönetici haklarında çalıştırın ve aşağıdaki komutu verin.

Kod:
powercfg /hibernate /size 100