Land Of Anger
öfke ülkesi

I Didn`t Ask To Be Born
doğmuş olmayı ben istemedim

Sadnes, Sorrow
üzüntü, keder

Everything So Alone
her şey çok yalnız

Laboratory Sickness
laboratuar hastalığı

Infects Humanity
insanlığa bulaşır

No Hope For Cure
çare için umut yok

Die By Technology
teknoloji tarafından öl!

A World Full Of Shit Coming Down
bok dolu bir dünya geliyor

Tribal Violence Everywhere
kabilesel şiddet heryerde

Life In The Age Of Terrorism
terörism çağında yaşam

We Spit In Your Other Face
sizin öbür yüzünüze tükürüyoruz

War Of Races
ırkların savaşı

World Without Intelligence
akılsız bir dünya

A Place Consumed By Time
zaman tarafından tüketilmiş bir yer

End Of It All
hepsinin sonu

We`re Born
doğduk

With Pain
acıyla

No More
artık yok

We`re Dead
ölüyüz

Embryonic Cells
embriyonik hücreler


Corrosion Inside - We Feel
içten aşınma - hissediyoruz

Condemned Future - We See
kınanmış gelecek - görüyoruz

Emptiness Calls - We Hear
boşluk çağırıyor - duyuyoruz

Final Premonition - The Truth
son önsezi - gerçek


Land Of Anger
öfke ülkesi

I Didn`t Ask To Be Born
doğmuş olmayı ben istemedim

Sadnes, Sorrow
üzüntü, keder

Everything So Alone
her şey çok yalnız

Laboratory Sickness
laboratuar hastalığı

Infects Humanity
insanlığa bulaşır

No Hope For Cure
çare için umut yok

Die By Technology
teknoloji tarafından öl!

We`re Born With Pain
acıyla doğduk

Suffer Remains
hala acı cekiyoruzü

We`re Born With Pain
acıyla doğduk

Suffer Remains
hala acı cekiyoruz

We`re Dead
öldük!