Yeah miss you..
-Evet özlüyorum seni...

Tonight I feel so cold and lonely
-Bu gece çok üşüyorum ve kendimi yalnız hissediyorum
And baby you're so far away
-Ve bebeğim sen çok uzaktasın
The space between us keeps on growing
-Aramızdaki uçurum büyümeye devam ediyor
How I wish that you could hear me when I say
-Söylediklerimi duyabilmeni ne kadar istiyorum
no
-Hayır…
wish you hear me saying
-Keşke söylediğimi duysan
no no no no no no no
-Hayır...
oh I miss you oh I miss you
-Evet özlüyorum seni
oh baby since you walked away
-Bebeğim sen gittin gideli
oh I miss you oh I miss you
-Özledim seni özledim seni
I miss you more and more each day
-Gün geçtikçe seni daha da çok özlüyorum

Now tell me do you think about me
-Şimdi söyle bana beni düşünüyor musun
Coz I think about you all the time yeah
-Çünkü ben seni daima düşünüyorum
Only miles just stand between us
-Aramızda sadece metreler var
And I don't wanna stop until you die
-Ve sen ölünceye kadar ben durmak istemiyorum

no no no no no no no
-Hayır...
wish you can hear me saying
-Keşke dediğimi duysan

no no no no no no no
-hayır…
oh I miss you oh I miss you
-Özledim seni özledim seni
oh baby since you walked away
-Bebeğim sen gittin gideli
oh I miss you oh I miss you
-Özledim seni özledim seni
I miss you more and more each day
-Güne geçtikçe seni daha çok özlüyorum

no no no no no no no
-hayır..
wish you hear me saying
-Keşke dediğimi duysan
no no no no no no no
-hayır…
oh I miss you oh I miss you
-Özledim seni özledim seni
oh baby since you walked away
-Bebeğim sen gittin gideli
oh I miss you oh I miss you
-Özledim seni özledim seni
I miss you more and more each day
-Gün geçtikçe seni daha çok özlüyorum

I miss you more and more each day
-Gün geçtikçe seni daha çok özlüyorum
I miss you more and more each day
-Gün geçtikçe seni daha çok özlüyorum