* * *

There's always something in the way
Her zaman birşeyler yoluna girer
There's always something getting through
Her zaman birşeyler iyiye gider
But it's not me it's you
Fakat ben değilim o sensin

Sometime's ignorance rings true
Bazen cehalet haklı çıkar
But hope is not in what I know
Fakat umut bildiğim gibi içinde değildir
Not in me it's in you
Benim değil, senin

It's all I know
Bu tek bildiğim

And I find peace when I'm confused
Ve kafam karışık olduğunda huzuru bulurum
I find hope when ı'm let down
Hayal kırıklığına uğradığımda umudu bulurum
Not in me but in you
Bende değil , sende

I hope to lose myself for good
Kendimi iyi bir şey içim kaybetmiyi umuyorum
I hope to find it in the end
En sonunda bulmayı umuyorum
Not in me it's you
Kendim değilim , bu sensin

It's all I know
Tek bildiğim bu