Your fingertips across my skin
Parmakuçların tenimde

The palm trees swaying in the wind
Palmiyeler rüzgarda salınırken

Images
Görüntüler

You sang me Spanish lullabies
İspanyolca bir ninni söylüyordun

The sweetest sadness in your eyes
Gözlerinde en tatlı keder

Clever trick
Zekice bir hile


Well, I never want to see you unhappy
Seni mutsuz görmek istemem ki

I thought you'd want the same for me
Sandım ki sen de benim için aynısını istersin


[Chorus]
Goodbye, my almost lover
Elveda neredeyse sevgilim olacaktın

Goodbye, my hopeless dream
Elveda umutsuz rüyamdın

I'm trying not to think about you
Seni düşünmemeye çalışıyorum

Can't you just let me be?
Bırak da gideyim

So long, my luckless romance
Çok uzadı bu şanssız umutlarım

My back is turned on you
Sırtımı sana dönüp

Should've known you'd bring me heartache
Kalbimi kıracağını bilmeliydim

Almost lovers always do
Neredeyse sevgili olacaklar bunu hep yapar


We walked along a crowded street
Kalabalık bir caddede yürüdük

You took my hand and danced with me
Elimi tutup benimle dansediyordun

Images
Görüntüler

And when you left, you kissed my lips
Ve gittiğinde dudaklarımı öpüp

You told me you would never, ever forget
Asla unutmayacağını söylüyordun

These images
Bu görüntüler


Well, I never want to see you unhappy
Seni mutsuz görmek istemem ki

I thought you'd want the same for me
Sandım ki sen de benim için aynısını istersin


[Chorus]
Goodbye, my almost lover
Elveda neredeyse sevgilim olacaktın

Goodbye, my hopeless dream
Elveda umutsuz rüyamdın

I'm trying not to think about you
Seni düşünmemeye çalışıyorum

Can't you just let me be?
Bırak da gideyim

So long, my luckless romance
Çok uzadı bu şanssız umutlarım

My back is turned on you
Sırtımı sana dönüp

Should've known you'd bring me heartache
Kalbimi kıracağını bilmeliydim

Almost lovers always do
Neredeyse sevgili olacaklar bunu hep yapar

I cannot go to the ocean
Okyanuslara açılamıyorum

I cannot drive the streets at night
Tüm gece sokaklarda süremiyorum

I cannot wake up in the morning
Sabahları uykudan kalkamıyorum

Without you on my mind
Sen zihnimde yokken

So you're gone and I'm haunted
Şimdi gittin ve yakalandım

And I bet you are just fine
Ve senin iyi olduğuna bahse varım


Did I make it that
Bunu ben mi yaptım

Easy to walk right in and out
Öylece girip çıkmak kolay mıydı

Of my life?
Hayatıma?

[Chorus]